Řízení letového provozu

Anotace:
Projekt je směřován do oblasti analýzy provozních postupů a procedur, které mohou napomoci k navýšení kapacity vzdušného prostoru, ke zvýšení bezpečnosti a hospodárnosti letového provozu. Jde např. o vývoj a návrh nových postupů v oblasti přiblížení, optimalizace sektorizace vzdušného prostoru, přes různé koncepce „Free Flight“, až po analýzy toků a zefektivnění výměny informací mezi všemi zainteresovanými složkami, které se podílejí na procesu řízení letového provozu. K efektivnímu řešení daných problémů studenti budou pracovat s analyzačními a simulačními nástroji v rámci laboratoře ATM systémů na Ústavu letecké dopravy.
Garantující ústav:
Ústav letecké dopravy (16121)
Vedoucí:
doc. Ing. Jakub Kraus, Ph.D.
Ing. Tomáš Lipták
Ing. Stanislav Pleninger, Ph.D.
Ing. Miloš Strouhal, Ph.D.
Ing. Martin Zach

BAKALÁŘSKÝ studijní program
Technika a technologie v dopravě a spojích - B 3710

Kód | Jazyk | Obor:
21X1RL | angličtina | LED (Letecká doprava)
Seznam PVP:
K tomuto projektu si nemusíte povinně zapsat žádný povinně volitelný předmět.
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ studijní program
Technika a technologie v dopravě a spojích - N 3710

Kód | Jazyk | Obor:
21X2RL | angličtina | PL (Provoz a řízení letecké dopravy)
Seznam PVP:
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.