Bariéry v dopravě

Anotace:
Projekt je zaměřen na zmapování a odstraňování bariér v dopravě. Pojem "odstraňování bariér v dopravě" je chápán v širším smyslu tj. nejen odstraňování bariér pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace (OOSPO), ale i odstraňování bariér v používaných technologiích v dopravě. Problematika bariér v dopravě pokrývá širokou škálu oblastí od informatiky přes legislativu až po návrh konstrukcí staveb a dopravních prostředků nebo řešení dopravní obslužnosti. Projekt úzce spolupracuje se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých ČR (SONS), Pražskou organizací vozíčkářů (POV) a s dalšími odborníky z praxe. Zájemci o informatiku a programování mají možnost navrhovat nové a rozšiřovat stávající informační systémy pro OOSPO; využívat nové informační technologie pro navrhování či inovaci webových a mobilních aplikací, které např. usnadní orientaci při cestování nejen handicapovaným osobám nebo zefektivní sběr dat a měření. Zájemci o dopravní infrastrukturu mohou mapovat a navrhovat řešení např. dopravní obslužnosti pro OOSPO ve vybrané lokalitě, navrhovat metodiky a úpravy legislativy. Cílem projektu je, aby se studenti zorientovali v problematice bariér v dopravě a aby se stali odborníky na tuto problematiku, jejíž řešení u nás stále není příliš rozšířené a skutečných odborníků je nedostatek.
Garantující ústav:
Ústav aplikované informatiky v dopravě (16114)
Vedoucí:
Ing. Jan Krčál, Ph.D.
Ing. Lucie Krčálová
www stránky projektu
http://bariery.fd.cvut.cz

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ studijní program
Technika a technologie v dopravě a spojích - N 3710

Kód | Jazyk | Obor:
14X2BD | angličtina | DS (Dopravní systémy a technika)
14X2BS | angličtina, čeština | IS (Inteligentní dopravní systémy)
Seznam PVP:
K tomuto projektu si nemusíte povinně zapsat žádný povinně volitelný předmět.
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.