Dopravní virtuální realita

Anotace:
Projekt si klade za cíl umožnit studentům seznámit se se základními prostředky virtuální reality a posléze je aplikovat při vývoji pokročilých interaktivních simulátorů pro dopravu. Pokrývá zejména otázky spojené s tvorbou a zobrazováním trojrozměrných objektů a scén, zobrazování v reálném čase za pomoci moderního hardware, dále pak tvorba periferních zařízení pro virtuální realitu či propojování a simulace reálných částí kokpitů simulovaných dopravních prostředků. Na projektu se studenti mj. zabývají tématy jako je práce s 3D modelovacími programy (Maya apod.), tvorba scénářů, programování, aplikace a vývoj periferních zařízení pro virtuální realitu, návrh a konstrukce vizualizačních systémů pro interaktivní simulátory a návrh a konstrukce pohybových systémů pro simulátory dopravních prostředků. Projekt navazuje na vědeckovýzkumné projekty realizované při grantové činnosti, či VaV projektech s firmami jako jsou např. Škoda-Auto, VW, Dekra Automobil, Pragolet a pod.
Garantující ústav:
Ústav dopravních prostředků (16116)
Vedoucí:
Ing. Zdeněk Barnet
doc. Ing. Petr Bouchner, Ph.D.
Ing. Václav Jirkovský
doc. Ing. Stanislav Novotný, Ph.D.
Ing. Roman Piekník, Ph.D. email

BAKALÁŘSKÝ studijní program
Technika a technologie v dopravě a spojích - B 3710

Kód | Jazyk | Obor:
16X1DS | angličtina | ITS (Inteligentní dopravní systémy)
Seznam PVP:
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.