Modulový ATP

Anotace:
Projekt je zaměřen na modulovou teoretickou výuku do úrovně ATP(A) dle Nařízení komise (EU) č. 1178/2011. Předpokladem pro vstup do projektu je držení platné licence PPL(A). Výuka probíhá ve spolupráci se školou praktického výcviku formou řízeného modulového výcviku, jehož součástí je získání kvalifikace IR.
Garantující ústav:
Ústav letecké dopravy (16121)
Vedoucí:
Dr. Ing. Milan Kameník, Ph.D.

BAKALÁŘSKÝ studijní program
Technika a technologie v dopravě a spojích - B 3710

Kód | Jazyk | Obor:
21X1MV | angličtina | LED (Letecká doprava)
Seznam PVP: