Logistika letecké dopravy

Anotace:
Projekt je zaměřen na logistiku letecké osobní a nákladní dopravy. Využití letadel v logistických řetězcích nákladní dopravy a modely a základní parametry logistických řetězců letecké nákladní dopravy. Požadavky na technické vybavení letadel používaných pro leteckou nákladní dopravu a specifika technického a obchodního odbavení letadel. Logistický Controlling v letecké nákladní dopravě. Harmonizace letecké, silniční a železniční dopravy. Problematika vlivu letecké dopravy na životní prostředí.
Garantující ústav:
Ústav letecké dopravy (16121)
Vedoucí:
doc. Ing. Helena Bínová, Ph.D.
doc. Ing. Radovan Soušek, Ph.D.
doc. Ing. Stanislav Szabo, Ph.D., MBA, dr. h. c.

BAKALÁŘSKÝ studijní program
Technika a technologie v dopravě a spojích - B 3710

Kód | Jazyk | Obor:
21X1LL | angličtina | LED (Letecká doprava)
Seznam PVP:
K tomuto projektu si nemusíte povinně zapsat žádný povinně volitelný předmět.
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.