Energetické problémy dopravního systému

Anotace:
Projekt je zaměřen na nejrůznější otázky vztahu mezi dopravním a energetickým systémem. Mezi zásadní problémy patří cenová nestabilita energetických komodit (ropa, plyn, uhlí) a s tím související snaha o zavádění nejrůznějších alternativních paliv a pohonů v dopravě (elektřina, biopaliva, CNG, aj.). U jednotlivých témat bude kladen důraz na ekonomické analýzy nákladů a výnosů.
Garantující ústav:
Ústav logistiky a managementu dopravy (16117)
Vedoucí:
doc. Ing. Zdeněk Říha, Ph.D.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ studijní program
Technika a technologie v dopravě a spojích - N 3710

Kód | Jazyk | Obor:
17X2EY | angličtina | LA (Logistika a řízení dopravních procesů)
Seznam PVP:
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.