Využití dronů v aplikacích Smart Cities

Anotace:
Cílem projektu jsou analýzy a návrhy praktických aplikací v oblasti Smart Cities za využití bezpilotních prostředků. Zaměřením projektu je online získání dat, jejich zpracování a vyhodnocení. Jedná se zejména o dopravně inženýrská data jako je např. intenzita (vozidel, pěších), hustota, rychlost, skladba dopravního proudu. Mezi další řešené úlohy patří identifikace objektů nebo lokalizace dronu, mapování dopravních komunikací (parametrů prvků dopravní infrastruktury).
Garantující ústav:
Ústav aplikované informatiky v dopravě (16114)
Vedoucí:
Ing. Jana Kaliková, Ph.D.
Ing. Milan Koukol, Ph.D.
Ing. Jan Krčál, Ph.D.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ studijní program
Technika a technologie v dopravě a spojích - N 3710

Kód | Jazyk | Obor:
14X2VN | angličtina, čeština | IS (Inteligentní dopravní systémy)
Seznam PVP:
K tomuto projektu si nemusíte povinně zapsat žádný povinně volitelný předmět.
Seznam studentů:
Praha
2. ročník