Využití IT technologií v letecké dopravě

Anotace:
Letecká doprava je neustále rostoucí obor dopravy a její bezpečný provoz klade důraz na využití co nejmodernějších informačních technologií. V rámci tohoto projektu budou mít studenti možnost vyzkoušet si plánování letů s podporou počítačů. K tomuto účelu bude využíván plánovací software Uranos. Dále se studenti naučí využívat SW v rámci EFB k výpočtům letových výkonů. V neposlední řadě, bude celý projekt doplněn řadou exkurzí.
Garantující ústav:
Ústav aplikované informatiky v dopravě (16114)
Vedoucí:
Ing. Ota Hajzler
Ing. Jana Kaliková, Ph.D.
Ing. Jan Krčál, Ph.D.
Ing. Lukáš Řasa email
Ing. Lukáš Svoboda

BAKALÁŘSKÝ studijní program
Technika a technologie v dopravě a spojích - B 3710

Kód | Jazyk | Obor:
14X1LS | angličtina | ITS (Inteligentní dopravní systémy)
Seznam PVP:
K tomuto projektu si nemusíte povinně zapsat žádný povinně volitelný předmět.