Modelování a řízení dopravních sítí

Anotace:
V projektu studujeme nové trendy související s rozvojem chytrých měst v dopravní oblasti. Využíváme k tomu adaptivní algoritmy inteligentních dopravních systémů, jež zohledňují možnosti spolupráce a vzájemného ovlivňování jednotlivých vozidel navzájem stejně jako interakci vozidel s městskou infrastrukturou. Důležitou roli zde hrají částečně nebo plně autonomní vozidla společně s prvky inteligentní infrastruktury. Těžištěm projektu je vývoj, testování a vyhodnocení nového systému pro křižovatky a koridory řízené světelným signalizačním zařízením, jenž by zohledňoval lokální optimalizaci světelné signalizace a tras skupin autonomních vozidel. Naši studenti se budou aktivně podílet na pracích v rámci EU projektu MAVEN a dalších lokálních projektů. Na projektu se studenti mohou zaměřit na několik oblastí - průjezd skupiny autonomních vozidel částí města (je vhodné, aby se autonomní vozidla seskupovala do větších celků, které projíždějí skupinu křižovatek s určitou prioritou - úkolem bude navrhnout a prozkoumat různé strategie navigace skupiny, či připojování a odpojování jednotlivých vozidel), analýza dopravní situace v Praze (zohledňující částečně nebo plně autonomní vozidla - pro porovnání různých návrhů řešení bude použita mikrosimulace nad reálnými dopravními daty, modelování dopravní sítě v open source dopravním simulátoru SUMO (zde je zapotřebí zadat prvky dopravní sítě spolu s parametry pro dopravní tok v síti, model verifikovat a výsledky simulace vyhodnotit) a tvorba matematického modelu dopravního systému (jak identifikace parametrů modelu, tak i syntéza optimálního řešení se opírají o metody bayesovské statistiky, která přímo navazuje na předmět Statistika).
Garantující ústav:
Ústav aplikované matematiky (16111)
Vedoucí:
doc. Ing. Ivan Nagy, CSc.
prof. Ing. Ondřej Přibyl, Ph.D.
Dr. Ing. Jan Přikryl
Mgr. Šárka Voráčová, Ph.D.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ studijní program
Technika a technologie v dopravě a spojích - N 3710

Kód | Jazyk | Obor:
11X2MS | angličtina, čeština | IS (Inteligentní dopravní systémy)
Seznam PVP:
K tomuto projektu si nemusíte povinně zapsat žádný povinně volitelný předmět.
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.