Modelování ekonomických rizik podnikatelských projektů

Anotace:
Projekt je orientován na algoritmizaci postupu rizikového rozhodování a jejich aplikaci v podnikatelských projektech v dopravě a telekomunikacích. Jde o spojení exaktních metod a expertních odhadů při kvantifikaci ekonomického rizika těchto projektů.
Garantující ústav:
Ústav logistiky a managementu dopravy (16117)
Vedoucí:
prof. Dr. Ing. Otto Pastor, CSc.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ studijní program
Technika a technologie v dopravě a spojích - N 3710

Kód | Jazyk | Obor:
17X2MR | angličtina | LA (Logistika a řízení dopravních procesů)
Seznam PVP:
K tomuto projektu si nemusíte povinně zapsat žádný povinně volitelný předmět.
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.