Inovace dopravních cest

Anotace:
Projekt je zaměřen na řešení problematiky inovace všech součástí konstrukce železničních tratí transevropského konvenčního železničního systému. Hlavním cílem je snížení nákladů v rámci celého životního cyklu (Life Cycle Costs) a zlepšení charakteristiky v oblasti spolehlivosti, dostupnosti, udržovatelnosti a bezpečnosti (RAMS) konvenčních tratí se smíšeným provozem s využitím metod pokročilého modelování a experimentálních metod. Cílem projektu je studium problematiky a práce na výpočtových modelech pro analýzu napjatosti a deformace jednotlivých částí konstrukce železničních tratí, souvisejích objektů železničních zabezpečovacích zařízení a dalších relevantních konstrukcí pomocí analytických, numerických a experimentálních metod. Projekt je také zaměřen na optimalizaci konstrukcí s ohledem na zvyšování traťových rychlostí.
Garantující ústav:
Ústav mechaniky a materiálů (16118)
Vedoucí:
Ing. Tomáš Fíla
Ing. Petr Koudelka
Ing. Jan Vyčichl, Ph.D.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ studijní program
Technika a technologie v dopravě a spojích - N 3710

Kód | Jazyk | Obor:
18X2ES | angličtina, čeština | IS (Inteligentní dopravní systémy)
Seznam PVP:
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.