Studentské projekty na FD

Zadejte vyhledávací kritéria (opětovné zadání)

Aktuálně běžící projekty

Název projektu
kód projektu | jazyk | obor | studium
Vedoucí projektu

Bezpečnost dopravy a projekční návrhy úprav ke snížení nehodovosti

12X1BN | angličtina | DOS | bakalářské studium
12X2BN | angličtina | DS | navazující magisterské studium
Ing. Zuzana Čarská, Ph.D.
Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D.
Ing. Karolína Moudrá
Ing. Bc. Iva Šturmová, Ph.D.
doc. Ing. Otakar Vacín, Ph.D.

Doprava a životní prostředí

12X1DZ | angličtina | DOS | bakalářské studium
Ing. Libor Ládyš
doc. Ing. Kristýna Neubergová, Ph.D.
Ing. Bc. Iva Šturmová, Ph.D.

Dopravní obslužnost

12X1DO | angličtina | DOS | bakalářské studium
12X2DO | angličtina | DS | navazující magisterské studium
Ing. Martin Jacura, Ph.D.
Ing. Vojtěch Novotný, Ph.D.
Ing. Ondřej Trešl
Ing. David Vodák

Moderní trendy v železniční dopravě

12X1MT | angličtina | DOS | bakalářské studium
12X2MT | angličtina | DS | navazující magisterské studium
Ing. Tomáš Javořík, Ph.D.
Ing. Pavel Purkart
Ing. Luděk Sosna, Ph.D.
doc. Ing. Lukáš Týfa, Ph.D.
Ing. Martin Vachtl

Organizace a regulace dopravy ve městech

12X1OD | angličtina | DOS | bakalářské studium
12X2OD | angličtina | DS | navazující magisterské studium
doc. Ing. Jiří Čarský, Ph.D.
Ing. Lukáš Hrdina
Ing. Jaroslav Kácovský
doc. Ing. Josef Kocourek, Ph.D.
Ing. Tomáš Padělek, Ph.D.

Preference veřejné hromadné dopravy

12X1PH | angličtina | DOS | bakalářské studium
12X2PH | angličtina | DS | navazující magisterské studium
Ing. Ondřej Nováček
Ing. Ivo Novotný, Ph.D.
Ing. Tomáš Padělek, Ph.D.
Ing. Vladimír Pušman, Ph.D.

Projektování silnic a dálnic

12X1PS | angličtina | DOS | bakalářské studium
12X2PS | angličtina | DS | navazující magisterské studium
Ing. Josef Filip, Ph.D.
Ing. Martin Höfler
Ing. Tomáš Honc
Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D.
Ing. Tomáš Kučera

Přijatelné formy dopravy ve městech

12X1PF | angličtina | DOS | bakalářské studium
12X2PF | angličtina | DS | navazující magisterské studium
doc. Ing. Jiří Čarský, Ph.D.
Ing. Roman Dostál
Ing. Jan Gallia
doc. Ing. Josef Kocourek, Ph.D.
Ing. Bc. Petr Kumpošt, Ph.D.

Regionální integrovaná doprava

12X1RI | angličtina | DOS | bakalářské studium
12X2RI | angličtina | DS | navazující magisterské studium
Ing. Petr Chmela
Ing. Martin Jareš, Ph.D.

Rozvoj cyklistické dopravy

12X1RC | angličtina | DOS | bakalářské studium
12X2RC | angličtina | DS | navazující magisterské studium
doc. Ing. Josef Kocourek, Ph.D.
Ing. Tomáš Padělek, Ph.D.

Udržitelná mobilita v Praze

12X1UM | angličtina | DOS | bakalářské studium
Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D.
Ing. Václav Novotný, Ph.D.
Ing. Lukáš Tittl
Ing. Jakub Zajíček email
Ing. Marek Zděradička email

Aplikované informační systémy a technologie v dopravě

14X1AS | angličtina | ITS | bakalářské studium
14X1AM | angličtina | LOG | bakalářské studium
14X2AS | angličtina, čeština | IS | navazující magisterské studium
Ing. Jana Kaliková, Ph.D.
Ing. Jan Krčál, Ph.D.

Člověk a globální komunikace

14X1GS | angličtina | ITS | bakalářské studium
14X1GM | angličtina | LOG | bakalářské studium
14X2GS | angličtina, čeština | IS | navazující magisterské studium
14X2GM | angličtina | LA | navazující magisterské studium
doc. Ing. Zdeněk Lokaj, Ph.D.
Ing. Martin Šrotýř, Ph.D.
prof. Ing. Tomáš Zelinka, CSc.

Identifikace a její aplikace v oblasti dopravy

14X2FM | angličtina | LA | navazující magisterské studium
Ing. Radek Holý, Ph.D.
Ing. Marek Kalika, Ph.D.
Ing. Jana Kaliková, Ph.D.
Ing. Milan Koukol, Ph.D.

Softwarové aplikace v letectví

14X1QS | angličtina | ITS | bakalářské studium
14X1QL | angličtina | LED | bakalářské studium
doc. Dr. Ing. Tomáš Brandejský
doc. Ing. Vít Fábera, Ph.D.
doc. PhDr. Mária Jánešová, CSc.
Ing. Jan Zelenka

Využití IT technologií v letecké dopravě

14X1LS | angličtina | ITS | bakalářské studium
14X1LL | angličtina | LED | bakalářské studium
14X2LS | angličtina, čeština | IS | navazující magisterské studium
Ing. Ondřej Doležal
Ing. Ota Hajzler
Ing. Jana Kaliková, Ph.D.
Ing. Filip Müller
Ing. Lukáš Svoboda

Aktivní, pasivní bezpečnost a konstrukce dopravních prostředků

16X1OD | angličtina | DOS | bakalářské studium
16X1OS | angličtina | ITS | bakalářské studium
16X2OD | angličtina | DS | navazující magisterské studium
16X2OS | angličtina, čeština | IS | navazující magisterské studium
Ing. Jiří First
Ing. Josef Mík, Ph.D.
Ing. Šárka Tauberová
Ing. Přemysl Toman

Bezpečný motocykl

16X1CD | angličtina | DOS | bakalářské studium
16X1CM | angličtina | LOG | bakalářské studium
16X2CD | angličtina | DS | navazující magisterské studium
16X2CS | angličtina, čeština | IS | navazující magisterské studium
Ing. Jiří First
Ing. Josef Mík, Ph.D.
Ing. Martin Molcar email
Ing. Přemysl Toman

Elektromobilita

16X1ED | angličtina | DOS | bakalářské studium
16X1ES | angličtina | ITS | bakalářské studium
doc. Ing. Petr Bouchner, Ph.D.
Ing. Akshaya Jayakumar
doc. Ing. Stanislav Novotný, Ph.D.
Ing. Dmitry Rozhdestvenskiy
prof. Ing. Zdeněk Votruba, CSc.

HMI a interaktivní simulace v oblasti dopravních prostředků

16X2RD | angličtina | DS | navazující magisterské studium
16X2RS | angličtina, čeština | IS | navazující magisterské studium
doc. Ing. Petr Bouchner, Ph.D.
Ing. Alina Mashko
doc. Ing. Stanislav Novotný, Ph.D.
Ing. Adam Orlický
Ing. Dmitry Rozhdestvenskiy

Progresivní metody užívané ve vývoji dopravních prostředků

16X1ND | angličtina | DOS | bakalářské studium
16X1NS | angličtina | ITS | bakalářské studium
16X1NM | angličtina | LOG | bakalářské studium
Ing. Inga Kadlecová
doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc.
Ing. Jaromír Tobiška email
Ing. Přemysl Toman

Technologie pro blízký vesmír

16X2BS | angličtina, čeština | IS | navazující magisterské studium
doc. Ing. Petr Bouchner, Ph.D.
doc. Ing. Stanislav Novotný, Ph.D.
Ing. Adam Orlický
Ing. Milan Sliacky, Ph.D.
prof. Ing. Zdeněk Votruba, CSc.

Alternativní tarifikace městské hromadné dopravy v ČR

17X1AT | angličtina | LOG | bakalářské studium
Ing. Mgr. Václav Baroch, Ph.D.

Ekonomické a finanční nástroje pro optimalizaci dopravních a spojových systémů

17X1EF | angličtina | LOG | bakalářské studium
prof. Dr. Ing. Otto Pastor, CSc.

Ekonomika a řízení veřejného sektoru

17X1ES | angličtina | LOG | bakalářské studium
17X2ES | angličtina | LA | navazující magisterské studium
Ing. Veronika Faifrová, Ph.D.

Energetické problémy dopravního systému

17X2EY | angličtina | LA | navazující magisterské studium
doc. Ing. Josef Volek, CSc.

Hospodářská politika a správa v dopravě

17X1HP | angličtina | LOG | bakalářské studium
Ing. Rudolf F. Heidu, Ph.D.
Ing. Olga Mertlová, Ph.D.
prof. Ing. Václav Skurovec, CSc.

Chování spotřebitelů v logistických službách s environmentálními atributy

17X1HE | angličtina | LOG | bakalářské studium
Mgr. Markéta Braun Kohlová, Ph.D. email
Ing. Milan Kříž

Integrální taktový grafikon v ČR

17X1IG | angličtina | LOG | bakalářské studium
17X2IG | angličtina | LA | navazující magisterské studium
Ing. Vít Janoš, Ph.D.
Ing. Zdeněk Michl
Ing. Rudolf Vávra

Kalkulace nákladů v dopravě

17X1KN | angličtina | LOG | bakalářské studium
17X2KN | angličtina | LA | navazující magisterské studium
Ing. Alexandra Dvořáčková, Ph.D.

Konkurenceschopná veřejná doprava

17X1KC | angličtina | LOG | bakalářské studium
17X2KC | angličtina | LA | navazující magisterské studium
Ing. Milan Kříž
Ing. Stanislav Metelka
Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.

Kvalita v dopravě, přepravě a telekomunikacích

17X1KD | angličtina | LOG | bakalářské studium
17X2KD | angličtina | LA | navazující magisterské studium
Ing. Veronika Faifrová, Ph.D.
Ing. Bc. Pavel Edvard Vančura, Ph.D.

Logistika a management v letecké dopravě

17X1LE | angličtina | LOG | bakalářské studium
17X2LE | angličtina | LA | navazující magisterské studium
Ing. Bc. Marek Kouba
Ing. Petra Skolilová, Ph.D.

Logistika v souvislostech

17X1LV | angličtina | LOG | bakalářské studium
17X2LV | angličtina | LA | navazující magisterské studium
doc. Ing. Tomáš Horák, Ph.D.
Ing. Michaela Zachová

Mezinárodní přeprava zboží

17X1MP | angličtina | LOG | bakalářské studium
17X2MP | angličtina | LA | navazující magisterské studium
Ing. Edvard Březina, CSc.
doc. Ing. Tomáš Horák, Ph.D.

Modelování ekonomických rizik podnikatelských projektů

17X2MR | angličtina | LA | navazující magisterské studium
prof. Dr. Ing. Otto Pastor, CSc.

Nové trendy a technologie v logistice

17X1NG | angličtina | LOG | bakalářské studium
17X2NG | angličtina | LA | navazující magisterské studium
Ing. Martina Vitteková, Ph.D.

Optimalizační úlohy na logistickém řetězci

17X1OL | angličtina | LOG | bakalářské studium
17X2OL | angličtina | LA | navazující magisterské studium
Ing. Alexandra Dvořáčková, Ph.D.
doc. Ing. Denisa Mocková, Ph.D.
doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.

Podpora mobility v regionech

17X1RG | angličtina | LOG | bakalářské studium
Ing. Petr Fridrišek
Ing. Dominik Mazel
Ing. Stanislav Metelka

Projektové řízení při realizaci dopravní infrastruktury

17X1PR | angličtina | LOG | bakalářské studium
17X2PR | angličtina | LA | navazující magisterské studium
Ing. Rudolf F. Heidu, Ph.D.
Ing. Olga Mertlová, Ph.D.
prof. Ing. Václav Skurovec, CSc.

Rozhodování v logistice

17X1RO | angličtina | LOG | bakalářské studium
17X2RO | angličtina | LA | navazující magisterské studium
Ing. Alena Rybičková, Ph.D.
doc. Ing. Josef Volek, CSc.

Rozvoj moderních služeb jednotlivých druhů dopravy

17X1RM | angličtina | LOG | bakalářské studium
17X2RM | angličtina | LA | navazující magisterské studium
Ing. Edvard Březina, CSc.
doc. Ing. Tomáš Horák, Ph.D.

Rozvoj železniční nákladní dopravy

17X2RN | angličtina | DS | navazující magisterské studium
Ing. Michal Drábek, Ph.D.
Ing. Zdeněk Michl

Technologie železniční nákladní dopravy

17X1TN | angličtina | LOG | bakalářské studium
17X2TN | angličtina | LA | navazující magisterské studium
Ing. Michal Drábek, Ph.D.
Ing. Zdeněk Michl

Využití elektronických dat velkého objemu (Big Data) v dopravě

17X1VB | angličtina | LOG | bakalářské studium
17X2VB | angličtina | LA | navazující magisterské studium
Ing. Mgr. Václav Baroch, Ph.D.

Inovace dopravních cest

18X2ES | angličtina, čeština | IS | navazující magisterské studium
Ing. Tomáš Fíla
Ing. Petr Koudelka
Ing. Jan Vyčichl, Ph.D.

Počítačová mechanika v dopravě

18X2PD | angličtina | DS | navazující magisterské studium
Ing. Marcel Adorna
prof. Ing. Ondřej Jiroušek, Ph.D.
Ing. Michaela Neuhäuserová
Ing. Jan Vyčichl, Ph.D.
Ing. Petr Zlámal, Ph.D.

Pokročilé experimentální metody pro inženýrskou praxi

18X1ZD | angličtina | DOS | bakalářské studium
18X2ZD | angličtina | DS | navazující magisterské studium
Ing. Tomáš Doktor
Ing. Nela Krčmářová
doc. Ing. Daniel Kytýř, Ph.D.
Ing. Jan Šleichrt
Ing. Jaroslav Valach, Ph.D.

Aplikace řídicích systémů

20X2RS | angličtina, čeština | IS | navazující magisterské studium
Ing. Bc. Vladimír Faltus, Ph.D.

Dopravní řešení pro Smart City

20X1XD | angličtina | DOS | bakalářské studium
20X1XS | angličtina | ITS | bakalářské studium
20X2XS | angličtina, čeština | IS | navazující magisterské studium
Ing. Patrik Horažďovský
Ing. Zuzana Purkrábková
Ing. Jiří Růžička
prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr. h. c.

Dopravní sál Fakulty dopravní

20X1SS | angličtina | ITS | bakalářské studium
20X1SM | angličtina | LOG | bakalářské studium
20X2SS | angličtina, čeština | IS | navazující magisterské studium
Ing. Antonín Faran, Ph.D.
Ing. Adam Hlubuček
Ing. Bc. Dušan Kamenický
doc. Ing. Martin Leso, Ph.D.
Ing. Milan Marvan

Družicová navigace a její využití v dopravě

20X1DS | angličtina | ITS | bakalářské studium
20X1DL | angličtina | LED | bakalářské studium
20X2DS | angličtina, čeština | IS | navazující magisterské studium
20X2DL | angličtina | PL | navazující magisterské studium
Ing. Petr Bureš, Ph.D.
prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr. h. c.

Mapy a geografické informační systémy

20X1GD | angličtina | DOS | bakalářské studium
20X1GS | angličtina | ITS | bakalářské studium
Ing. Jindřich Borka, Ph.D.
doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D.
Eva Hummelová
doc. Ing. Veronika Vlčková, CSc.

Metody zajištění kvality výrobku v předvýrobní etapě

20X1MS | angličtina | ITS | bakalářské studium
20X2MS | angličtina, čeština | IS | navazující magisterské studium
Ing. Jindřich Sadil, Ph.D.

Odbavovací a informační systémy

20X1YS | angličtina | ITS | bakalářské studium
20X2YD | angličtina | DS | navazující magisterské studium
20X2YS | angličtina, čeština | IS | navazující magisterské studium
Ing. Jindřich Borka, Ph.D.
Ing. Milan Sliacky, Ph.D.
Ing. Jan Šimůnek
Ing. Tomáš Vršitý email

Řízení a modelování silniční dopravy

20X1PD | angličtina | DOS | bakalářské studium
20X1PS | angličtina | ITS | bakalářské studium
20X2PS | angličtina, čeština | IS | navazující magisterské studium
Ing. Jiří Brož
Ing. Martin Langr, Ph.D.
Ing. Zuzana Purkrábková
Ing. Jiří Růžička
doc. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D., MBA

Bezpečnost v letecké dopravě

21X1BZ | angličtina | LED | bakalářské studium
21X2BZ | angličtina | PL | navazující magisterské studium
Ing. Andrej Lališ, Ph.D.
Ing. Vladimír Plos, Ph.D.
Ing. Markéta Šedivá Kafková
Ing. Oldřich Štumbauer
Ing. Roman Vokáč, Ph.D.

Bezpilotní prostředky

21X1BP | angličtina | LED | bakalářské studium
21X2BP | angličtina | PL | navazující magisterské studium
Ing. Šárka Hulínská
Ing. Ladislav Keller
Ing. Adam Kleczatský
doc. Ing. Jakub Kraus, Ph.D.
Ing. Stanislav Kušmírek

CNS/ATM Systémy

21X1CL | angličtina | LED | bakalářské studium
doc. Ing. Jakub Kraus, Ph.D.
Ing. Tomáš Lipták
Ing. Stanislav Pleninger, Ph.D.
Ing. Miloš Strouhal, Ph.D.
Ing. Tereza Topková

CNS/ATM technologie a provozní postupy

21X1CA | angličtina | LED | bakalářské studium
21X2CA | angličtina | PL | navazující magisterské studium
doc. Ing. Jakub Kraus, Ph.D.
Ing. Petr Lukeš
Ing. Stanislav Pleninger, Ph.D.
Ing. Miloš Strouhal, Ph.D.
Ing. Tereza Topková

Evropský přístup k údržbě letadel

21X2EU | angličtina | PL | navazující magisterské studium
Ing. Bc. David Hůlek, Ph.D.
Ing. Martin Novák, Ph.D.
doc. Ing. Jaromír Sodomka, CSc.

Jakost a kvalita v civilním letectví

21X2JK | angličtina | PL | navazující magisterské studium
Ing. Roman Matyáš, Ph.D.
Ing. Viktor Valenta

Lidský faktor v letectví

21X1LF | angličtina | LED | bakalářské studium
21X2LF | angličtina | PL | navazující magisterské studium
Ing. Lenka Hanáková
Ing. Roman Matyáš, Ph.D.
doc. Ing. Bc. Vladimír Socha, Ph.D.
Ing. Michaela Šerlová

Logistika letecké dopravy

21X1LL | angličtina | LED | bakalářské studium
doc. Ing. Helena Bínová, Ph.D.
doc. Ing. Radovan Soušek, Ph.D.
doc. Ing. Stanislav Szabo, Ph.D., MBA, dr. h. c.

Moderní přístup k provozní bezpečnosti (safety) letecké dopravy

21X1MF | angličtina | LED | bakalářské studium
Ing. Andrej Lališ, Ph.D.
Ing. Vladimír Plos, Ph.D.
Ing. Slobodan Stojić, Ph.D.
Ing. Oldřich Štumbauer
doc. Ing. Peter Vittek, Ph.D.

Moderní trendy rozvoje letišť

21X1ML | angličtina | LED | bakalářské studium
21X2ML | angličtina | PL | navazující magisterské studium
Ing. Ladislav Capoušek, Ph.D.
Ing. Sébastien Lán
Ing. Petr Líkař
Ing. Slobodan Stojić, Ph.D.
Ing. Miroslav Špák

Provoz a ekonomika letecké dopravy

21X1PE | angličtina | LED | bakalářské studium
21X2PE | angličtina | PL | navazující magisterské studium
doc. Ing. Jakub Hospodka, Ph.D.
Mgr. Iveta Kameníková
Ing. Sébastien Lán
doc. Ing. Peter Vittek, Ph.D.
JUDr. Ing. Radoslav Zozuľák, Ph.D.

Řízení letového provozu

21X1RL | angličtina | LED | bakalářské studium
21X2RL | angličtina | PL | navazující magisterské studium
doc. Ing. Jakub Kraus, Ph.D.
Ing. Tomáš Lipták
Ing. Stanislav Pleninger, Ph.D.
Ing. Miloš Strouhal, Ph.D.
Ing. Martin Zach

Analýza dopravních nehod

22X1AD | angličtina | DOS | bakalářské studium
22X2AD | angličtina | DS | navazující magisterské studium
Ing. Michal Frydrýn, Ph.D.
Ing. Bc. Karel Kocián, Ph.D.
Ing. Luboš Nouzovský, Ph.D.
Ing. Zdeněk Svatý, Ph.D.

Trestné činy a přestupky v dopravě

23X1TS | angličtina | ITS | bakalářské studium
Ing. Václav Jirovský, Ph.D.
JUDr. Milena Macková
Nora Velat

počet nalezených projektů: 70