Studentské soutěže

Fakultní ceny


Mimo fakultní ceny

Ceny Wernera von Siemense

Ceny Wernera von Siemense V rámci Ceny Wernera von Siemense jsou oceňováni talentovaní studenti, nadějní mladí vědci i vysokoškolští pedagogové z významných technických a přírodovědných univerzit i akademických institucí z celé České republiky. Tradiční soutěž nejlepších mladých mozků organizuje český Siemens ve spolupráci s předními českými univerzitami a Akademií věd ČR, pod záštitou ministra školství, mládeže a tělovýchovy a ministra průmyslu a obchodu.

19. ročník soutěže o nejlepší diplomové, disertační a výzkumné práce:

  • přihlášení do soutěže - do 25. listopadu 2016
  • informační letáček soubor pdf  (~461.7 kB)

Česká hlava

Česká hlava Projekt Česká hlava vyhlašuje a organizuje národní soutěž Česká hlava - nejprestižnější české ocenění, jakého může vědec v tuzemsku dosáhnout: nejlepším vědcům, výzkumníkům a inovátorům je předáváno ocenění Česká hlava v několika kategoriích již od roku 2002.

Cena prof. Babušky

Cena prof. Babušky Do soutěže o cenu prof. Babušky se může přihlásit vysokoškolský student, diplomant, doktorand nebo mladý vědecký pracovník do 36 let, jestliže téma jeho práce spadá do oboru počítačových věd se zaměřením na počítačovou mechaniku, počítačovou analýzu a numerickou matematiku. Práce se přihlašují každoročně do 30. září.

Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy

Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy se uděluje vynikajícím studentům studia v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu za mimořádné výsledky ve studiu a ve vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti.