Studium v zahraničí

Bezplatné jazykové kurzy 2019

Organizace ISC organizuje výukové jazykové kurzy zdarma pro všechny studenty i zaměstnance univerzity. Tyto kurzy jsou vyučované přijíždějícími studenty výměnných programů. V případě zájmu naleznete informace na informačním letáku soubor pdf  (~1.1 MB) nebo na internetových stránkách .

Kritéria pro schválení přihlášky

Kritéria pro schválení přihlášky studenta ČVUT FD pro výjezd na zahraniční vysokou školu a kritéria výběrového řízení na ČVUT FD

 • pro pobyty na zahraniční vysoké škole v akademickém roce 2019 – 2020 soubor pdf  (~203.4 kB)

Uznávání předmětů

Internetová aplikace pro uznávání předmětů v rámci studia na zahraniční vysoké škole (její použití je dle aktuálně platné "Směrnice děkana pro realizaci bakalářských a magisterských studijních programů na ČVUT v Praze Fakultě dopravní" jediným uznávaným postupem na ČVUT FD)

 • pro použití před odjezdem na zahraniční vysokou školu za účelem vygenerování tzv. "Srovnávacího archu předmětů ČVUT FD před zahájením studia na zahraniční vysoké škole" pro Rektorát ČVUT
 • pro schválení změn ve Srovnávacím archu ze strany vedoucích ústavů, které zajišťují výuku předmětů, jichž se změna ve Srovnávacím archu týká, během pobytu na zahraniční vysoké škole
 • pro použití po návratu ze zahraniční vysoké školy za účelem vygenerování tzv. "Dokladu o uznání předmětů absolvovaných na zahraniční vysoké škole" pro Rektorát ČVUT a pro Studijní oddělení ČVUT FD

Program ERASMUS+

Podrobné informace o programu ERASMUS+ jsou umístěny na univerzitních stránkách mezinárodních programů .

Odpovědnou osobou na ČVUT Fakultě dopravní je koordinátor ERASMUS+:

Webová aplikace pro přihlášení a spravování přihlášek a dokumentace programu ERASMUS+ je dostupná po přihlášení na adrese https://mobility.cvut.cz

Správa studijních předmětů pro program ERASMUS+ je dostupná na adrese https://zahranicnipredmety.fd.cvut.cz


Akademický rok 2019/2020

Odbor zahraničních vztahů otevře 1. kolo výběrového řízení na studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ v akademickém roce 2019/2020. Přihlášky budou otevřeny od 6. 11. 2018 do 6. 12. 2018 v databázi programu https://mobility.cvut.cz v sekci Přihlášky.

Jazykové testy pořádané rektorátem z anglického jazyka budou probíhat v datech 14., 16. a 21. 1. 2019.
Jazykový test pořádaný rektorátem z německého jazyka bude probíhat dne 14. 1. 2019. Na tyto testy je nutné se přihlásit již při podání přihlášky do programu ERASMUS+!

Informační přednášky ke stažení:
 • Fakulta dopravní – ERASMUS+ příprava k výjezdu soubor pdf  (~1.1 MB)
 • Club ISC – International Student Club soubor pdf  (~2.9 MB)

Akademický rok 2018/2019

Odbor zahraničních vztahů otevřel 2. kolo výběrového řízení na studijní pobyty ERASMUS+ 2018/19. Žádný student se výběrového řízení nezúčastnil, není proto žádný zápis výběrového řízení vyhotoven.

Odbor zahraničních vztahů otevřel 1. kolo výběrového řízení na studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ v akademickém roce 2018/2019. Přihlášky byly otevřeny od 7. 11. 2017 do 5. 12. 2017 v databázi programu https://mobility.cvut.cz v sekci Přihlášky.

Zápis z fakultního výběrového řízení 2018/2019 soubor pdf  (~575.7 kB)

Program ATHENS


Dům zahraničních služeb

Zpracovává a šíří informace o různých možnostech studia v zahraničí


Program Leonardo

evropský program, který podporuje a umožňuje zahraniční pracovní stáže studentů a absolventů v 25 zemích EU, Norsku, Lichtenštejnsku, Islandu, Bulharsku, Turecku a Rumunsku


Go8 Scholarship

Skupina Osmi (Go8) australských univerzit zabývajících se intenzivním, výzkumem nabízí množství šestiměsíčních stipendií na australských univerzitách pro začínající výzkumné pracovníky.


Fulbrightova stipendia

získání finanční podpory pro studijní, výzkumné a výukové pobyty v USA v rámci stipendijních a grantových programů

 • základní informace o stipendiích
  • uzávěrka přihlášek do výběrových řízení: 1. září (většinou každoročně)
  • stipendia pro postgraduální studium a výzkum v USA
   Studentům a absolventům vysokých škol, kteří k 1. září 2013 získají již alespoň bakalářský titul, nabízí Komise J. W. Fulbrighta možnost vládního stipendia pro pokračování studií nebo výzkumu ve Spojených státech amerických. Stipendium se uděluje na jeden školní rok a pokrývá školné do výše maximálně 15 tisíc dolarů, životní náklady, základní zdravotní pojištění a zpáteční letenku. Uchazeči musí odeslat on-line přihlášku a dodat další podklady pro výběrové řízení (tj. tři doporučující dopisy, kopie studijních výsledků a výsledky požadovaných testů) do uzávěrky 1. září (uzávěrka je vždy na následující akademický rok).

Studijní stipendium GFPS

Dobrovolnická organizace GFPS nabízí za podpory Česko-německého fondu budoucnosti studentům všech studijních oborů semestrální stipendium na vybranou německou vysokou školu. Cílem stipendia je podpořit především první výjezdy studentů, kteří se chtějí zlepšit v německém jazyce a poznat německou kulturu.