Studium v zahraničí

Kritéria pro schválení přihlášky

Kritéria pro schválení přihlášky studenta ČVUT FD pro výjezd na zahraniční vysokou školu a kritéria výběrového řízení na ČVUT FD

 • pro pobyty na zahraniční vysoké škole v akademickém roce 2017 – 2018 soubor pdf  (~242.8 kB)
 • pro pobyty na zahraniční vysoké škole v akademickém roce 2018 – 2019 soubor pdf  (~242.3 kB)

Uznávání předmětů

Internetová aplikace pro uznávání předmětů v rámci studia na zahraniční vysoké škole (její použití je dle aktuálně platné "Směrnice děkana pro realizaci bakalářských a magisterských studijních programů na ČVUT v Praze Fakultě dopravní" jediným uznávaným postupem na ČVUT FD)

 • pro použití před odjezdem na zahraniční vysokou školu za účelem vygenerování tzv. "Srovnávacího archu předmětů ČVUT FD před zahájením studia na zahraniční vysoké škole" pro Rektorát ČVUT
 • pro schválení změn ve Srovnávacím archu ze strany vedoucích ústavů, které zajišťují výuku předmětů, jichž se změna ve Srovnávacím archu týká, během pobytu na zahraniční vysoké škole
 • pro použití po návratu ze zahraniční vysoké školy za účelem vygenerování tzv. "Dokladu o uznání předmětů absolvovaných na zahraniční vysoké škole" pro Rektorát ČVUT a pro Studijní oddělení ČVUT FD

Program ERASMUS+


Program ATHENS


Dům zahraničních služeb

Zpracovává a šíří informace o různých možnostech studia v zahraničí


Program Leonardo

evropský program, který podporuje a umožňuje zahraniční pracovní stáže studentů a absolventů v 25 zemích EU, Norsku, Lichtenštejnsku, Islandu, Bulharsku, Turecku a Rumunsku


Go8 Scholarship

Skupina Osmi (Go8) australských univerzit zabývajících se intenzivním, výzkumem nabízí množství šestiměsíčních stipendií na australských univerzitách pro začínající výzkumné pracovníky.


Fulbrightova stipendia

získání finanční podpory pro studijní, výzkumné a výukové pobyty v USA v rámci stipendijních a grantových programů

 • základní informace o stipendiích
  • uzávěrka přihlášek do výběrových řízení: 1. září (většinou každoročně)
  • stipendia pro postgraduální studium a výzkum v USA
   Studentům a absolventům vysokých škol, kteří k 1. září 2013 získají již alespoň bakalářský titul, nabízí Komise J. W. Fulbrighta možnost vládního stipendia pro pokračování studií nebo výzkumu ve Spojených státech amerických. Stipendium se uděluje na jeden školní rok a pokrývá školné do výše maximálně 15 tisíc dolarů, životní náklady, základní zdravotní pojištění a zpáteční letenku. Uchazeči musí odeslat on-line přihlášku a dodat další podklady pro výběrové řízení (tj. tři doporučující dopisy, kopie studijních výsledků a výsledky požadovaných testů) do uzávěrky 1. září (uzávěrka je vždy na následující akademický rok).

Studijní stipendium GFPS

Dobrovolnická organizace GFPS nabízí za podpory Česko-německého fondu budoucnosti studentům všech studijních oborů semestrální stipendium na vybranou německou vysokou školu. Cílem stipendia je podpořit především první výjezdy studentů, kteří se chtějí zlepšit v německém jazyce a poznat německou kulturu.