Výňatky z předpisů pro studenty

Výňatky pro studenty ze Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze a ze Směrnice děkana 1/2013

Pro lepší informovanost a usnadnění vzájemné komunikace mezi studenty, vyučujícími a studijním oddělením byly zpracovány výňatky z legislativních předpisů ČVUT a fakulty (Studijní a zkušební řád pro studenty ČVUT v Praze a Směrnice děkana č. 1/2014), které se zaměřují na nejdůležitější situace a úkony, které mohou nastat na straně vyučujicího nebo studenta v následujících oblastech:

  • vše, co může nastat během semestru (aktualizované znění se připravuje)
  • problémy spojené se zkouškovým obdobím a zápisy do semestru (aktualizované znění se připravuje)
  • situace spojené s přípravou na Státní závěrečné zkoušky a odevzdáváním bakalářských nebo diplomových prací (aktualizované znění se připravuje)
  • výběrové řízení do projektů a práce na projektech (aktualizované znění se připravuje)
  • možnosti přestupů studentů mezi formami studia, obory a projekty (aktualizované znění se připravuje)