info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Prohlášení o přístupnosti

Základní informace

České vysoké učení technického v Praze Fakulta dopravní (dále "ČVUT v Praze FD") se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky (dále jen "webové stránky"). Webové stránky jsou navrhnuty s maximálním akcentem na přehlednost, použitelnost, ovladatelnost a přístupnost své funkcionality a textového obsahu.

Webové stránky velmi pečlivě dbají na přístupnost svého obsahu pro osoby se zdravotním postižením a dodržují zásady přístupnosti podle paragrafu 4 a 5 zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací a splňují technické specifikace (evropské normy).

Prohlášení přístupnosti se vztahuje na následující internetové stránky:

  • www.fd.cvut.cz

Stav souladu

Tato internetová stránka je v maximální míře souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Výjimku mohou tvořit externí dokumenty (např. PDF, DOC, atd.) a popisy obrázků, u kterých nelze vyloučit, že některé z nich nesplňují podmínky pro strojové čtení. Dále může nastat problém v přístupnosti zobrazovaného externího obsahu pomocí tagu <iframe>. V případě nalezení problematického obsahu, prosíme, využijte kontakt na správce webových stránek (viz níže).

Informace prezentované v jiných formátech

Na tomto webu jsou některé informace dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě. Odkazy vedoucí na tyto soubory jsou v textu vyznačeny příslušnou ikonou upozorňující na jiný obsah cílového odkazu.

Dokumenty se mohou vyskytnout v těchto formátech:

  • PDF - pro tento formát je volně ke stažení prohlížeč Adobe Acrobat Reader .
  • DOC (DOCX), XLS (XLSX), PPT (PPTX), RTF - pro zobrazení a úpravu těchto dokumentů je nutné mít nainstalován produkt Microsoft Office , Apache OpenOffice nebo LibreOffice . Balíček kancelářských aplikací Apache OpenOffice a LibreOffice je zdarma ke stažení.
  • ZIP - některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány. Na internetu je velké množství programů, které dokážou tento formát dekomprimovat, např 7-Zip .

V případě, že Váš operační systém nepodporuje instalaci těchto prohlížečů, kontaktujte správce webové stránky emailem nebo telefonicky a domluvte s ním zaslání souboru v jiném formátu, případně od něho zdarma vyžádejte další informace.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti bylo revidováno dne 31.5.2022.

Pro vypracování tohoto prohlášení byla použita metoda vlastního posouzení provedeného ČVUT v Praze FD.


Zpětná vazba a kontakt na správce webu

Pokud na webových stránkách ČVUT v Praze FD narazíte na nějakou chybu, nepřesnost či budete chtít něco změnit či vylepšit, kontaktujte prosím správce webu na e-mailové adrese: webmaster@fd.cvut.cz, tel. +420-224358413.

Správce je odpovědný za přístupnost a za zpracování žádostí zaslaných prostřednictvím mechanismu zpětné vazby.

Kontaktní údaje příslušného orgánu pro prosazování práva

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz