Archiv aktualit

26.6.2012

Na projektu již máme k dispozici novou termokamerou FLIR i7. Bližší informace v sekci technika.

16.6.2012

Na konferenci QIRT 2012 byly prezentovány výsledky dosavadní práce Jany Kuklové v projektu.

28.2.2012

Od letního semestru máme na projektu nového studenta Lukáše Ksandra.

5.1.2012

V prosinci loňského roku jsme se účastnili prezentace projektů a umístili se na 4. místě. Prezentaci si můžete připomenout zde.

15.12.2011

Na projektu již máme k dispozici novou termokamerou FLIR i5. Bližší informace v sekci technika.

25.11.2011

Na konferenci EFM 2011 byly prezentovány výsledky dosavadní práce Jany Kuklové v projektu.

18.11.2011

V novém školním roce jsme se pustili do nových měření na AV ČR.

2.4.2011

Pan rektor nám udělil grant SGS, který nám pomůže financovat práci na projektu.

30.1.2011

Navázali jsme spolupráci s Ústavem termomechaniky na AV ČR, kde dnes proběhla první zkušební měření.

30.6.2010

Jana Kuklová obhájila svou bakalářskou práci a rozhodla se v projektu pokračovat v rámci studijního oboru IS.

4.5.2010

Jana Kuklová vytvořila nové webové stránky projektu a v dubnu se zúčastnila Prezentace projektů (prezentaci si můžete připomenout zde).

10.10.2009

Jana Kuklová navazuje spolupráci s Ústavem mechaniky tekutin a energetiky na Fakultě strojní ČVUT v Praze, kde bude pracovat na své závěrečné práci.

25.9.2009

Petr Brynda obhájil svou bakalářskou práci, a stal se tak prvním absolventem našeho projektu.

10.5.2009

Dnes jsme se zúčastnili Prezentace projektů (prezentaci si můžete připomenout zde).

25.9.2008

Petr Brynda navazuje spolupráci s firmou Weiler Holoubkov, s.r.o.

10.5.2008

V dubnu vznikly první webové stránky projektu, zúčastnili jsme se Prezentace projektů a umístili se na krásném 6. místě (prezentace zde). Zároveň nás těší, že od příštího školního roku naše řady rozšíří studentka Jana Kuklová.

15.5.2007

Od školního roku 2007/2008 bude na projektu pracovat první student Petr Brynda.

20.4.2007

Ing. Tomáš Vítů dnes poprvé představil projekt na Prezentaci projektů.