Čím se zabýváme

International Workshop City & Traffic

Základní informace a náplň semináře C&T


International Workshop City & Traffic (dále jen C&T) je mezinárodní projektový studentský seminář (workshop), který se pořádá každoročně již od roku 1996 se zastoupením 8 až 11 technických univerzit z různých států především ze střední Evropy. Jejich počet se průběhu prvních let pořádání semináře ustálil na současném počtu a složení pravidelných účastníků z 9 univerzit (viz tab. 1). Seminář C&T se tradičně koná v první polovině července v některé ze zemí participujících univerzit. Oficiálním dorozumívacím jazykem semináře je angličtina. Tradičně je očekáváno zastoupení každé z participujících univerzit 5(6) osobami: 1 vyučující a 4(5) studenti

 

Stát

Univerzita

1

Rakousko

University of Natural Resources and Applied Life Sciences Vienna

2

ČR

ČVUT v Praze, Fakulta dopravní

3

Německo

Bauhaus University Weimar

4

Maďarsko

Szechenyi Istvan University Györ

5

Litva

Vilnius Gediminas Technical University

6

Polsko

University of Technology Cracow

7

Srbsko

University of Belgrade

8

Slovensko

Slovenská technická univerzita v Bratislave

9

Slovinsko

University of Maribor

Tab. 1 – seznam participujících univerzit


Seminář je zaměřen na dopravní projektování ve městech, zklidňování komunikací a organizaci a regulaci dopravy. Studenti tak mají možnost získat cenné zkušenosti v oblasti dopravního projektování v ostatních zemích a poznají způsob řešení podobných problémů napříč Evropou. Studenti jsou rozděleni do 6-8 týmů s různými tématy, složených ze studentů různých národů a odborných zaměření. Úkoly studenti plní pod vedením jednoho z doprovázejících pedagogů. Práce ve skupinách probíhá během pracovního týdne. Na závěr semináře všichni studenti prezentují řešení navržená jejich týmem před všemi ostatními účastníky semináře/workshopu (vyučujícími a studenty z ostatních týmů),ale dále též před pozvanými zástupci odborné veřejnosti, představiteli města a pořádající univerzity. Studenti si na pracovním semináři nejen procvičí jazykové znalosti, získají kontakty, ale především se zdokonalí a získají nové poznatky ve své specializaci.

Historie semináře


První ročník semináře C&T se uskutečnil v r. 1996 v německém Erfurtu. ČVUT v Praze Fakulta dopravní se tohoto mezinárodního projektového semináře účastní od roku 2001.

Rok konání

Místo konání, pořadatel

2001

Banská Štiavnica (SK )

2002

Györ (H )

2003

Kraków (PL )

2004

Maribor (SLO )

2005

Vilnius (LT )

2006

Györ (H )

2007

Tulln an der Donau (A )

2008

Erfurt (D )

2009

Děčín (CZ )

2010

Maribor (SLO )

2011

Kraków (PL )

2012

Vilnius (LT )

2013

Malacky (SK )

2014

Györ (H )

2015

Weimar (D )

2016

Děčín (CZ )

2017

Beograd (SRB )

2018

Tulln an der Donau (A )

2019

Kraków (PL )

Tab. 2 – historie konání semináře od r.2001

Obr. 1-4 – ukázky z prezentace a práce během semináře z předchozích C&T