Závěrečné práce

Bakalářské práce

Příklady témat zadaných diplomových prací

rok zadání

název

2017

Návrh nového uspořádání křižovatky městského průtahu v Pelhřimově

2014

Dopravně zklidňovací opatření pro bezpečnou cestu do školy v Praze-Ďáblicích

2012

Návrh alternativní podoby křižovatky ulic Lidická a Dolní v Havlíčkově Brodě

2011

Nové uspořádání křižovatek na ulici Horňátecká s ulicemi Žernosecká a Klapkova

2011

Návrh úprav vybraných problémových lokalit v Hlinsku v Čechách

2010

Návrh nového uspořádání úrovňové křižovatky silnic č.610 a 276 v blízkosti města Bakov nad Jizerou

2010

Studie dopravního a stavebního řešení úseku komunikace I/67 v Karviné

2009

Návrh nového uspořádání úrovňové křižovatky městského okruhu v Chrudimi

2009

Návrh alternativního řešení křižovatky Mládežnická – Kapitána Jaroše v Neratovicích

2008

Návrh alternativního uspořádání křižovatky Lovosická - Prosecká

2008

Studie úpravy stavebního a dopravního řešení křižovatky Českobrodská - Koněvova

2008

Návrh nového uspořádání křižovatky Studentská - Na Střelnici v centru Olomouce

Ukázky grafických příloh řešených bakalářských prací