Závěrečné práce

Diplomové práce

Příklady témat zadaných diplomových prací

rok zadání

název

2021

Dopravní zklidnění úseku silnice I/38 mezi obcemi Rančířov a Stonařov

2020

Technická studie jihovýchodního úseku Hostivařské spojky

2017

Návrh nového řešení světelně řízené úrovňové křižovatky Střelničná x Ďáblická

2014

Úprava stavebního uspořádání páteřní komunikace na sídlišti Bohnice v Praze

2014

Návrh dopravního zklidnění vybrané části obce Hovorčovice

2013

Návrh dopravně bezpečnostních opatření ve vymezeném území Prahy 5

2012

Studie návrhu stavebně dopravních úprav průtahu silnice II/242 č. obcí Roztoky

2012

Analýza bezpečnosti dopravy v oblasti Prahy 2, 3 a 10

2011

Humanizace prostoru místní komunikace na průtahu silnice II/355 v obci Holetín

2011

Revize okružních křižovatek na průtahu silnice II/603

2010

Zklidnění oblasti a reorganizace dopravy v klidu na sídlišti Barrandov v Praze 5

2009

Revize malých okružních křižovatek v Mostě

2009

Návrh dopravního zklidnění na vybraných uličních úsecích Prahy 4

2009

Dopravní zklidnění průtahu městskými částmi Ďáblice a Březiněves

2006

Bezpečná cesta dětí do škol v obci Uhříněves a náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze

2006

Studie dopravního a stavebního uspořádání Vysočanského náměstí

2006

Návrh opatření ke zklidnění dopravy na průtahu silnice I/2  v obci Přítoky

2006

Studie dopravního a stavebního řešení průtahu silnice I/2  v obci Miskovice

2006

Návrh dopravního zklidnění ulice Kukulova

2005

Dopravní řešení sítě obslužných komunikací městské části

2005

Vliv uspořádání křižovatky a omezení rozhledového pole na nehodovost

2005

Účinnost okružních křižovatek v závislosti na rozdílech ve stavebním uspořádání

2005

Prověření účinnosti zklidňovacích opatření na pokles rychlostí vozidel

 

Ukázky grafických příloh řešených diplomových prací