O projektu K612X1BN / K612X2BN

Bezpečnost dopravy a projekční návrhy úprav ke snížení nehodovosti

K činnosti studentů na projektu K612X1BN / K612X2BN

Kromě samozřejmé přípravy vlasní bakalářské resp. diplomové práce jsou studenti projektu zapojování do nejrůznějších příležitostných dopravních průzkumů organizovaných vedoucími projektu. Za účast v průzkumech vycházejících z vnější zakázky či získaného grantu získavají studenti navíc finanční odměnu.
Studenti tohoto projektu jsou přednostně vybíráni k účasti na týdenním mezinárodním projektovém semináři CITY & TRAFFIC, na který je každoročně zváno 4 až 5 studentů z každé z 9 různých technických univerzit zastupujících 9 evropských zemí. Studenti pracují vždy v 6 až 8 mezinárodních týmech. Poslední ročník semináře se konal v polském Krakově v roce 2019. Uspořádání následujícího ročníku semináře pro rok 2022 se plánuje ve slovinském Mariboru, kde se měl proběhnout již ročník 2020, resp. posléze ročník 2021, ale jehož uspořádání museli slovinští pořadatelé vzhledem k omezením v souvislosti s nákazou COVID-19 již dvakrát přesunout. Nyní na rok na rok 2022.

V akademickém roce 2021/2022 otvíráme pro nové studenty bakalářského studia celkem 4 místa v Praze a 2 místa v Děčíně.

K dopravní nehodovosti a jejímu snížení

Dopravní nehodovost zůstává (nejenom) v České republice jedním z nejzávažnějších společenských problémů. Jedním ze způsobů omezení nehodovosti na pozemních komunikacích se stává nový přístup k uspořádání uličního resp. silničního prostoru při rekonstrukcích i stavbě nových úseků pozemních komunikací. K tomuto novému přístupu patří dnes již neodmyslitelně instalace nejrůznějších fyzických a psychologických zklidňovacích opatření na komunikace.

Dopady zklidňovacích opatření

Mezi zklidňovací opatření můžeme zahrnout například okružní křižovatky, které snižují nehodovost na křižovatkách v průměru o 60% a nehody se smrtelnými případy až o 90%. Dále jsou to pak např. příčné zpomalovací prahy nebo střední ostrůvky pro bezpečnost chodců. Na nehodovost silničních komunikací má mimo jiné i vliv jejich celkové stavebně-dopravní upořádání jako např. vzájemné úhly mezi rameny křižovatek, polohy ramen v křižovatce, umístění přechodů pro chodce, poloměry pro odbočení v křižovatkách, atd. Obecně platí, že charakter komunikace (v souladu s návrhovou rychlostí), by se měl měnit pozvolna, aby nedocházelo k výrazným změnám rychlostí vozidel v průběhu jízdy po nějakém uličním tahu. Je např. vhodnější umístit větší množství zklidňovacích prvků s menší účinností (na V=30-40 km/h) a menšími rozestupy než např. umístit jen velmi úzký příčný práh (na V=10 km/h) na začátek a konec nějaké ulice směrově v přímé, kde uprostřed úseku řidiči výrazně zrychlí a následně opět výrazně brzdí. Účelem tohoto projektu je se seznámit s vlivem jednotlivých projekčních prvků včetně zklidňovacích na silniční nehodovost, zkoumat jejich efektivnost a využitelnost a také navrhovat místa pro jejich uplatnění.
Okružní křižovatka s trolejusovým provozem [Lázně Bohdaneč]