O projektu K612X1BN / K612X2BN

Bezpečnost dopravy a projekční návrhy úprav ke snížení nehodovosti

K činnosti studentů na projektu K612X1BN / K612X2BN

Kromě samozřejmé přípravy vlasní bakalářské resp. diplomové práce jsou studenti projektu zapojování do nejrůznějších příležitostných dopravních průzkumů organizovaných vedoucími projektu. Za účast v průzkumech vycházejících z vnější zakázky či získaného grantu získavají studenti navíc finanční odměnu.
Studenti tohoto projektu jsou přednostně vybíráni k účasti na týdenním mezinárodním projektovém semináři CITY & TRAFFIC, na který je každoročně zváno 4 až 5 studentů z každé z 9 různých technických univerzit zastupujících 9 evropských zemí. Studenti pracují vždy v 6 až 8 mezinárodních týmech. Poslední ročník semináře se konal v polském Krakově v roce 2019. Uspořádání následujícího ročníku semináře pro rok 2021 se plánuje ve slovinském Mariboru, kde se měl proběhnout již ročník 2020, ale jehož uspořádání museli slovinští pořadatelé vzhledem k omezením v souvislosti s nákazou COVID-19 přesunout na rok 2021.

V akademickém roce 2020/2021 otvíráme pro nové studenty bakalářského studia celkem 6 míst v Praze a 2 místa v Děčíně.

K dopravní nehodovosti a jejímu snížení

Dopravní nehodovost zůstává (nejenom) v České republice jedním z nejzávažnějších společenských problémů. Jedním ze způsobů omezení nehodovosti na pozemních komunikacích se stává nový přístup k uspořádání uličního resp. silničního prostoru při rekonstrukcích i stavbě nových úseků pozemních komunikací. K tomuto novému přístupu patří dnes již neodmyslitelně instalace nejrůznějších fyzických a psychologických zklidňovacích opatření na komunikace.

Dopady zklidňovacích opatření

Mezi zklidňovací opatření můžeme zahrnout například okružní křižovatky, které snižují nehodovost na křižovatkách v průměru o 60% a nehody se smrtelnými případy až o 90%. Dále jsou to pak např. příčné zpomalovací prahy nebo střední ostrůvky pro bezpečnost chodců. Na nehodovost silničních komunikací má mimo jiné i vliv jejich celkové stavebně-dopravní upořádání jako např. vzájemné úhly mezi rameny křižovatek, polohy ramen v křižovatce, umístění přechodů pro chodce, poloměry pro odbočení v křižovatkách, atd. Obecně platí, že charakter komunikace (v souladu s návrhovou rychlostí), by se měl měnit pozvolna, aby nedocházelo k výrazným změnám rychlostí vozidel v průběhu jízdy po nějakém uličním tahu. Je např. vhodnější umístit větší množství zklidňovacích prvků s menší účinností (na V=30-40 km/h) a menšími rozestupy než např. umístit jen velmi úzký příčný práh (na V=10 km/h) na začátek a konec nějaké ulice směrově v přímé, kde uprostřed úseku řidiči výrazně zrychlí a následně opět výrazně brzdí. Účelem tohoto projektu je se seznámit s vlivem jednotlivých projekčních prvků včetně zklidňovacích na silniční nehodovost, zkoumat jejich efektivnost a využitelnost a také navrhovat místa pro jejich uplatnění.
Okružní křižovatka s trolejusovým provozem [Lázně Bohdaneč]