Lidé na projektu

Vedoucí projektu

Ing. Zuzana ČARSKÁ, Ph.D.

Horská 3, kanc. A418

Ing. David HUDEC

Horská 3, kanc. A422

Ing. Bc. Dagmar KOČÁRKOVÁ, Ph.D.

Horská 3, kanc. A424

Ing. Karolína MOUDRÁ

Horská 3, kanc. A422

Ing. Bc. Iva ŠTURMOVÁ, Ph.D.

Horská 3, kanc. A420