obor DOS

Zajímáte se o veřejnou hromadnou dopravu, zejména železniční?

Baví vás komplexní pohled na dopravu (infrastruktura, provoz, vozidla…)?

Chtěli byste vědět, jaké existují možnosti zvýšení atraktivity osobní i nákladní železniční dopravy?

Rádi byste pronikli do tajů a přínosů vysokorychlostní železniční dopravy?

Myslíte si, že je výhodné projíždět bez přestupování mezi železniční a tramvajovou sítí?

Umíte získat a zpracovat velké množství podkladů a vyvodit z nich jasné závěry?

Studentský projekt Moderní trendy v železniční dopravě

  • Projekt je zaměřen na koncepci železniční dopravy a její moderní infrastrukturu.
  • Svým zaměřením přesahuje i mezi další druhy kolejové a veřejné hromadné dopravy.
  • Základem je týmová práce na návrhu infrastrukturního a provozního uspořádání vybraného traťového úseku, části železniční sítě či železničního uzlu.
  • Práce zahrnuje analýzu podkladů, návrh provozní koncepce, návrh nové nebo úpravy stávající železniční a související infrastruktury a zjednodušené technologické a ekonomické zhodnocení.
  • Práci doplňuje seznámení se zásadami projektování, zaškolení v práci s podpůrným softwarem, aktuální příklady z praxe a exkurze.
  • Nabízíme prázdninové stáže u Správy železniční dopravní cesty, státní organizace.Článek o projektu.

Propagační plakát projektu.

pro tiskárnu

Poslední aktualizace: 29. 10. 2019