Úvod do projektu

Vítejte na stránkách projektu ROZVOJ CYKLISTICKÉ DOPRAVY. Rádi bychom Vám zde představili náš projekt. Také Vám děkujeme za projevený zájem a čas.

Každý z vás, který si něco kdy začal s bicyklem, určitě začínal na tříkolce. Na tomto klíčovém dopravním prostředku získal jisté prvotní poznatky o specifikách, bezpečnosti a nástrahách tohoto dopravního odvětví. Pokud jste se pak později úspěšně naučili jezdit na kole a vaše pády nějak nepoznamenaly vaše jízdní kolo a vaši maličkost, mohli jste se "pustit" do ulic vašeho města či vísky. Ovšem ihned po kontaktu s ostatní dopravou jste rychle zjistili, že vaše dravá jízda je úplně něco jiného, než dravá jízda míjejících vozidel. Náš projekt se zabývá mj. právě otázkami spojenými s bezpečností cyklistické dopravy, se začleněním cyklistické dopravy do územně plánovací dokumentace a všeobecným stavem cyklistické dopravy v ČR.

Dalším problémem je kontakt cyklistů a chodců - těmito problémy se budeme zabývat ve studii podmínek zřizování komunikací pro chodce a cyklisty (se společným nebo odděleným provozem) a obousměrného cyklistického provozu v jednosměrných komunikacích.

Jinou samostatnou kapitolou je problém vedení cyklistické dopravy prostorem zastávek MHD. Je zcela pochopitelné, že pokud těsně u obrubníku povede cyklistická komunikace a lidé budou nastupovat do autobusu či jiného prostředku MHD, nevřítí se cyklista do zastávky a nebude se zběsile pokoušet prorazit lidský val. Je zřejmé, že cyklistická doprava ve městech musí mít svůj ucelený systém v rámci řešení dopravy daného města (integrace cyklistické a veřejné dopravy, okolí zastávek MHD).

Pro náš projekt jsou důležité i dopravně-sociologické průzkumy zaměřené na cyklistickou dopravu, neboť komunikace pro cyklisty nepovedou určitě místy, kde se objeví jednou za měsíc jeden zbloudilý cyklista. Projekt ROZVOJ CYKLISTICKÉ DOPRAVY se hlásí samozřejmě i cykloturistickým trasám ve vybraných regionech z hlediska posuzování různých variant jejich vedení.

V naší zemi se na cyklisty v některých regionech stále ještě zapomíná, nebo cyklisté nejsou bráni jako plnohodnotní účastníci provozu. Tyto stránky by měly připomenout všem návštěvníkům, že cyklista je rovnocenným účastníkem provozu na pozemních komunikacích. Zároveň společně s chodci patří k nejzranitelnějším účastníkům provozu, a na to nesmíme zapomínat při návrhu jakýchkoliv komunikací, či změn v území.