Vedoucí projektu

Vedoucí projektu mají zejména tyto úkoly:

- společně řídí průběžnou práci studentů na projektu

- zajišťují a udržují styky a spolupráci s odborníky z praxe, kteří se zabývají cyklistickou dopravou

- vybírají vhodná témata bakalářských a diplomových prací pro studenty na projektu 

- konzultují postup při jejich vypracovávání až do jejich dokončení

- vedoucí projektu se rovněž podílí na výuce, včetně povinně volitelných předmětů, souvisejících s projektem Rozvoj cyklistické dopravy

doc. Ing. Josef Kocourek, Ph.D. doc. Ing. Josef KOCOUREK, Ph.D.

Vedoucí projektu.

Kontaktkocourek@fd.cvut.cz

více ...

por. Ing. Tomáš Padělek, Ph.D. por. Ing. Tomáš PADĚLEK, Ph.D.

Vedoucí projektu.

Kontakt: tom.padelek@gmail.cz

více ...

Ing. Michal Koubek Ing. Michal KOUBEK

Vedoucí projektu.
 
Kontakt: mina.koubek@gmail.com

více ...

Ing. Jan Šilar Ing. Jan ŠILAR

Vedoucí projektu.

Kontakt: honza308@seznam.cz

více ...

doc. Ing. Jiří Čarský, Ph.D. doc. Ing. Jiří ČARSKÝ, Ph.D.

Velký zakladatel a čestný vedoucí projektu.

Kontakt: carsky@upcmail.cz

více ...