Co se naučíte

 • Analyzovat současný stav cyklistické dopravy v České republice, zejména ve městech
 • Začlenit cyklistickou dopravu do územně plánovací dokumentace(generely cyklistické dopravy)
 • Integrovat cyklistickou dopravu do sítě místních komunikací
  Příčné uspořádání • příčné uspořádání
  • křižovatky
  • okolí zastávek MHD   
 • Navrhnout studii podmínek zřizování smíšených komunikací pro pěší a cyklisty a obousměrného cyklistického provozu v jednosměrných komunikacích.
 • Analyzovat bezpečnost cyklistické dopravy
 • Podílet se na dopravně-sociologických průzkumech zaměřené na cyklistickou dopravu.
 • Vytvářet studie cykloturistických tras ve vybraných regionech z hlediska bezpečnosti dopravy a začlenění do komunikační sítě.

 

Co můžete od projektu očekávat

 • samostatná práce, nejčastěji v místě bydliště - seznámení se s cyklistickou infrastrukturou města, která vyústí v bakalářskou práci
 • aktivní účast na dopravních průzkumech v terénu (vzájemná výpomoc mezi studenty)
 • kreslení a rýsování v grafických programech
 • seznámení se s legislativou v oblasti cyklistické dopravy (normy, technické podmínky, vyhlášky)

 

Příklady z praxe

 • Svislá dopravní značka - slepá komunikace pro vozidla, průjezdná pro cyklisty a pěší (Belgie - Gent)

 • Cyklistická ulice, vozidla jsou zde podřazená cyklistům (Belgie - Gent)

    

 • Nově vytvořené SDZ reagující na problematiku vzájemné ohleduplnosti mezi chodci a cyklisty ve sdíleném prostoru (Praha - Karlín, Folimanka, Náplavka)

 • Stavební opatření zaměřené na cyklisty ve zklidněných oblastech (Praha - Karlín)

   

 • Plechové zábrany proti "vstupu" obojživelníků na cyklostezku (cyklotrasa A2, Praha - Zbraslav)

 

 • Červený koberec - speciální hladký asfalt pro cyklo infrastrukturu, typický pro Nizozemsko a Belgii

 

 • Označení zastávek tram MHD v Praze, kde je možno nastoupit s kolem

 • B+R

 

Základní pojmy

Cyklistika je jízda na jízdním kole s rekreačním, sportovním, turistickým, dopravním zaměřením.

cyklistika   cyklistika

Cyklista - je člověk sedící na ocelové konstrukci s dvěma a více koly a za účelem vyvinutí nejvyšší možné rychlosti závislé na aktuální kondici a současné psychice tohoto účastníka silničního provozu, dále na stavu vozovky a počtu atakovaných vozidel se snaží dopravit své tělo (pokud možno celé) do cílového místa své jízdy a to nemotorově.

HDP - hlavní dopravní prostor pozemní komunikace (část komunikace určená pro motorová vozidla, tzn. vozovka)

HDP   HDP

PP - přidružený prostor pozemní komunikace (ostatní plochy v koridoru komunikace, tzn. chodníky, zeleň a další plochy)

PP   PP

Bezmotorová zóna / komunikace - pěší zóna (s povoleným vjezdem jízdních kol), zóna (oblast) zákazu vjezdu motorových vozidel či naprostou minimalizací výskytu motorových vozidel.

Bezmotorová zóna   Bezmotorová zóna

Bus+cyklopruh - vyhrazený jízdní pruh pro autobusy a jízdní kola

Bus+cyklopruh   Bus+cyklopruh

Cykloobousměrka - Jednosměrná komunikace s povoleným obousměrným provozem jízdních kol (společný provoz / vyznačený protisměrný jízdní pruh / oddělený provoz).

Cykloobousměrka   Cykloobousměrka

Cyklopruh (V14) - Jízdní pruh vyhrazený pouze pro jízdní kola.

Cyklopruh   Cyklopruh

Piktogramový koridor pro cyklisty (V20) - Cyklisté nemají povinnost je využívat a ostatní řidiči nemají zakázáno na ně vjíždět.

V20  V20

Cyklostezka - Stavebně upravená a dopravním značením vymezená komunikace určená cyklistům, bruslařům, koloběžkářům apod., případně i chodcům.

• společná stezka pro cyklisty a chodce
• stezka s odděleným provozem cyklistů a chodců
• samostatná stezka pro cyklisty

Cyklostezka   Cyklostezka

Cyklistická trasa - Směrovým dopravním či turistickým značením vyznačená trasa pro cyklisty. Neurčuje vztah k motorové dopravě.

Cyklistická trasa   Cyklistická trasa

Přímé odbočení

Přímé odbočení   Přímé odbočení

Nepřímé odbočení - Bezpečnější forma levého odbočení na frekventovaných a vícepruhových komunikacích.

Nepřímé odbočení   Nepřímé odbočení

Prostor pro cyklisty V19 - Vyčkávací prostor pro jízdní kola předsazený před ostatní vozidla na křižovatkách řízených světelnou signalizací.

Prostor pro cyklisty V19   Prostor pro cyklisty V19

Přejezd pro cyklisty - Koridor pro přejezd křížené komunikace (zpravidla nadřazené třídy). Přednosti určuje zákon (361/2000 Sb.).

Přejezd pro cyklisty   Přejezd pro cyklisty

Přírodní stezka (singltrek) - Jednostopá komunikace v přírodním prostředí a z přírodních materiálů. 
http://www.singltrekpodsmrkem.cz/

Přírodní stezka (singltrek)   Přírodní stezka (singltrek)