Studenti zapojení do projektu

Studenti začínající práci na projektu v bakalářském studiu:

Studenti začínající práci na projektu v magisterském studiu:


Lukáš Týfa, Ondřej Havlena, Tomáš Javořík