Studentský projekt Železniční síť České republiky a Evropy

Základní informace o projektu:

 • Spadá pod obor Dopravní systémy a technika (DOS) a pod Ústav dopravních systémů (K612).
 • Projekt vystupuje pod zkratkami: K612X1ZS (bakalářské studium), K612X2ZS (magisterské studium)
 • Otevřen prvně pro akademický rok 2007/2008 pro studenty bakalářského studia, od akademického roku 2010/2011 probíhá práce na projektu i v magisterském studiu.
 • Povinně volitelné předměty pro studenty projektu: Provozní uspořádání stanic (bakalářské studium); Modernizace železničních tratí a stanic a Vysokorychlostní tratě (navazující magisterské studium)
 • Vedoucí projektu: Lukáš Týfa, Ondřej Havlena a Tomáš Javořík

Náplň práce v projektu aneb Proč si ho vybrat?

 • Komplexní řešení dopravní obsluhy různě velkých oblastí kolejovou dopravou v návaznosti na všechny dopravní podsystémy.
 • Důraz na provázání:
  • trasování žel. tratí a jejich parametry
  • provozní koncepci veřejné hromadné dopravy (a nákladní železniční dopravy)
  • bezpečnost, plynulost a spolehlivost provozu veřejné hromadné dopravy
  • parametry provozovaných vozidel
  • atraktivitu pro cestující a přepravce
  • minimalizaci provozních nákladů veřejné hromadné dopravy
 • Koncepce transevropských železničních sítí, zejm. trasy a parametry vysokorychlostních tratí a zahraniční zkušenosti s nimi.
 • Návrhy vedení železničních tratí na území České republiky jako optimální varianty dopravní obsluhy měst a obcí.
 • Zásady provozu na jednotlivých typech železničních tratí, odlišnosti konstrukce koleje a její návrhové parametry.
 • Studie tratí zlepšujících spojení příhraničních regionů.
 • Projekty na přizpůsobení železniční sítě ČR potřebám současné i budoucí přepravní poptávky (v osobní i nákladní dopravě).
 • Využití vleček pro veřejnou hromadnou dopravu.
 • Řešení přestupních uzlů veřejné hromadné dopravy jako přívětivého místa pro cestující.

Na projektu tedy rádi přivítáme studenty

 • se zájmem o železniční dopravu a veřejnou hromadnou dopravu vůbec
 • schopné komplexního pohledu na problémy v dopravě
 • s odpovídajícími znalostmi z dopravy i se širokým všeobecným rozhledem
 • schopné a ochotné se dále učit
  • vyhledávání a zpracovávání velkého množství informací
  • práci se SW podporujícími tvorbu výkresové dokumentace a zpracování dat (mj. AutoCAD, AutoCAD Civil 3D, RailCAD)


Lukáš Týfa, Ondřej Havlena, Tomáš JavoříkZa naprogramování vzhledu těchto stránek děkujeme Marku Lukácsovi.

pro tiskárnu

Poslední aktualizace: 25. 11. 2014