O projektu

obr3Doprava vytváří prostředí, ve kterém existuje pestrá nabídka nejrůznějších dopravních a logistických problémů. Projekt je zaměřen na řešení významných úloh dopravní praxe, které svým charakterem náleží do skupiny diskrétních optimalizačních úloh kombinatorického charakteru. Jedná se zejména o úlohy:

  • optimálního rozmístění středisek obsluhy v dopravních a logistických systémech, jako jsou například servisy, prodejny, sklady, logistická centra, ale též stanovení optimálního počtu a rozmístění stanovišť zdravotnické záchranné služby a dalších složek integrovaného záchranného systému v území a rozmístění dalších středisek obsluhy, která zahrnujeme do skupiny tzv. férových obslužných systémů,
  • hledání optimálních svozových, rozvozových, svozově-rozvozových tras dopravní obsluhy území, jako jsou například systém svozu komunálního odpadu, zimní údržba komunikací, doručování a sběr poštovních zásilek, zásobování sítě poboček obchodních řetězců apod.,
  • určování optimálních tras v síti pro přepravu osob a materiálů v závislosti na kritériu optimálnosti, jedná se o tzv. významné cesty/trasy jako je (nákladově, časově) minimální cesta mezi zadanou dvojicí uzlů sítě, nejspolehlivější cesta (přeprava nebezpečných nákladů), cesta s maximální kapacitou (přeprava nadrozměrných a hmotných zásilek), apod.,
  • optimalizace provozu logistických center z pohledu dopravní obsluhy, optimalizace zásobování v logistickém řetězci,
  • návrh dopravních sítí a jejich podsítí, řešení úloh pokrytí vrcholů/ hran sítě.

Obr5Řešení úloh vychází ze znalosti matematického aparátu a metod teorie grafů s aplikacemi v dopravě, technologie dopravy, logistiky. Výhodou uchazeče o téma spadající do tohoto projektu je aktivní znalost některého z vyšších programovacích jazyků nebo ovládání některého z existujících solverů určených k řešení úloh diskrétní optimalizace.