Historie závěrečných prací

doc. Ing. Denisa Mocková, Ph.D.

 1. Alena Rybičková (2010). Bakalářská práce: Analýza a optimalizace zásobování autorizovaných servisů vozidel Peugeot a Citroën. Udělena pochvala děkana za vynikající zpracování bakalářské práce.
 2. Adéla Karásková (2010). Bakalářská práce: Perspektivy využití regionálních železničních tratí v Jihomoravském kraji.
 3. Jakub Brůha (2010). Bakalářská práce: Optimalizace provozu v logistickém a dopravním centru.
 4. Karel Medek (2011). Bakalářská práce: Analýza pojistného trhu povinného ručení v ČR.
 5. Anna Jíchová (2011). Bakalářská práce: Návrh řešení údržby místních komunikací města Zdice.
 6. Karel Kůs (2013). Bakalářská práce: Využití matematického modelování v logistických řetězcích. Udělena pochvala děkana za vynikající zpracování bakalářské práce.
 7. Robin Lipenský (2014). Bakalářská práce: Optimalizační úlohy v dopravě podniku a možnosti jejich řešení.
 8. Petr Koukal (2015). Bakalářská práce: Dopravní obsluha pekáren vybraného území.Udělena pochvala děkana za vynikající zpracování bakalářské práce.
 9. Bohumil Vlček (2015). Bakalářská práce: Dopravní obsluha vybrané části sítě. Udělena pochvala děkana za vynikající zpracování bakalářské práce.
 10. Stanislav Pochop (2015). Bakalářská práce: Dopravní obsluha sběrných míst vybraného území.
 11. Jana Viktorová (2015). Bakalářská práce: Optimalizace distribučních tras firmy FRIZA spol. s.r.o. Udělena pochvala děkana za vynikající zpracování bakalářské práce.
 12. Lenka Budilová (2019). Bakalářská práce: Analýza nákladní železniční dopravy v oblasti Jesenicka. Další vedoucí práce Ing. Zdeněk Michl.
 13. Eliška Glaserová (2019). Bakalářská práce: Navržení koncepce technologických procesů na železniční lince Litoměřice – Most. Další vedoucí práce Ing. Vít Janoš, Ph.D.
 14. Ing. Roman Prihara (2002). Modely financování MHD se zahrnutím socioekonomických aspektů.
 15. Ing. Martin Běloušek (2002). Modely financování výstavby trasy metra IV.C
 16. Bc. Alena Rybičková (2012). Diplomová práce: Využití genetických algoritmů v úlohách diskrétní optimalizace. Udělena pochvala děkana za vynikající zpracování diplomové práce.
 17. Bc. Adéla Karásková (2012). Diplomová práce: Návrh a optimalizace rozvozových tras pro textilní firmu.
 18. Bc. Tomáš Jančovič (2012). Diplomová práce: Návrh svozových a rozvozových tras s heterogenním vozovým parkem.
 19. Bc. Lucie Králová (2013). Diplomová práce: Optimalizace logistiky nebezpečných věcí ve zdravotnictví. Udělena pochvala děkana za vynikající zpracování diplomové práce.
 20. Bc. Anna Jíchová (2013). Diplomová práce: Obchodní cestující pro svolání členů povodňových komisí na toku Litavka.
 21. Bc. Jakub Brůha (2013). Diplomová práce: Optimalizace procesu obsluhy zákazníků pomocí modifikované Clark-Wright metody. Udělena pochvala děkana za vynikající zpracování diplomové práce.
 22. Bc. Jakub Brodský (2013). Diplomová práce: Testování operátorů genetických algoritmů.
 23. Bc. Leoš Vondra (2015). Diplomová práce: Disponibilita náhradních dílů a logistické sklady. Udělena pochvala děkana za vynikající zpracování diplomové práce.
 24. Bc. Věra Jindrová (2015). Diplomová práce: Řešení úlohy minimální kostry grafu s omezeními. Udělena pochvala děkana za vynikající zpracování diplomové práce.
 25. Bc. Petr Koukal (2017). Diplomová práce: Návrh variantní lokace pro společnost s chladící technikou.
 26. Bc. Jakub Jirsa (2017). Diplomová práce: Optimalizace umístění skladů audiovizuální techniky ČSOB. Udělena pochvala děkana za vynikající zpracování diplomové práce.
 27. Bc. Jan Šlégl (2017). Diplomová práce: Řešení barvení grafů metodou celočíselného programování. Udělena pochvala děkana za vynikající zpracování diplomové práce. Udělení 2. místa Ceny Prof. Ing. Dr. Jaroslava Vlčka, DrSc.
 28. Bc. Šimon Jan (2017). Diplomová práce: Výrobní proces letecké komponenty s využitím metodologie Lean Six Sigma. Udělena pochvala děkana za vynikající zpracování diplomové práce. Udělení 1. místa Ceny Prof. Ing. Dr. Jaroslava Vlčka, DrSc.
 29. Bc. Martin Janda (2017). Diplomová práce: Optimalizace distribuce technických plynů. Udělena pochvala děkana za vynikající zpracování diplomové práce.
 30. Bc. Jan Langpaul (2018). Diplomová práce: Optimalizace umístění rDSLAMů v síti elektronických komunikací. Udělena pochvala děkana za vynikající zpracování diplomové práce.
 31. Bc. Bohumil Vlček (2019). Diplomová práce: Návrh řešení trasování multimodálních nákladních přeprav. Udělena pochvala děkana za vynikající zpracování diplomové práce.
 32. Bc. Stanislav Pochop (2019). Diplomová práce: Analýza a optimalizace zásobování dodavatele autodílů.
 33. Bc. Lenka Halounová (2019). Diplomová práce utajená do 2022: Analýza a návrh změn kompletace zboží na logistickém řetězci. Udělena pochvala děkana za vynikající zpracování diplomové práce.

doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.

 1. Petra Staňková (2018). Bakalářská práce: Verifikace optimality signálního plánu křižovatky.
 2. Aleš Novák (2019). Bakalářská práce: Analýza úrovně časové koordinace veřejné hromadné dopravy v Třebíči.
 3. Olha Kozlovska (2019). Bakalářská práce: Typologie diskrétních lokačních úloh.
 4. Bc. Murad Aushev (2019). Diplomová práce: Model pro optimalizaci distribuce pivovarnických výrobků pro obchodní řetězce. Další vedoucí práce Ing. Edvard Březina, CSc.
 5. Bc. Marek Peřina (2019). Diplomová práce: Problematika bezpečnostních přestávek řidičů při optimalizaci oběhů vozidel. Další vedoucí práce Ing. Vít Janoš, Ph.D.
 6. Bc. Kseniia Vakhrusheva (2019). Diplomová práce: Výběr vhodného vybavení vozidlové flotily podporujícího racionalizaci provozu. Další vedoucí práce Ing. Josef Mík, Ph.D.

doc. Ing. Josef Volek, CSc.

 1. Roman Kuleshov (2014). Bakalářská práce: Logistické aspekty přepravy obilí.
 2. Martin Šrůta (2014). Bakalářská práce: Objektivizace počtu a rozmístění složek IZS v ČR.
 3. Alena Zadáková (2014). Bakalářská práce: Racionalizace provozu MHD v souměstí Chomutov-Jirkov.
 4. Tollingerová Nikola (2016). Bakalářská práce: Zavádění Bosch Production System standardů do firmy PCO-hlídací služba.
 5. Melo Lukáš (2016). Bakalářská práce: Optimalizace rozvozu koupelnového zařízení.
 6. Kseniia Vakhrusheva (2017). Bakalářská práce: Manipulace a svoz odpadu z území Středočeského kraje do Prahy.
 7. Tapalov Amal (2018). Bakalářská práce: Racionalizace logistických služeb v Kazachstánu. Další vedoucí práce Ing. Edvard Březina, CSc.
 8. Bc. Jiří Valenta (2003). Diplomová práce: Technologie demontáže recyklace ojetých automobilů.
 9. Bc. Jaroslav Vychytil (2003). Diplomová práce: Legislativní rámec systému recyklace ojetých automobilů.
 10. Bc. Petr Kučírek (2006). Diplomová práce: Minimalizace nákladů na skladování odpadu recyklace osobních automobilů.
 11. Bc. Jaroslav Čihák (2012). Diplomová práce: Dopravní obsluha sítě.
 12. Bc. Tomáš Zíka (2013). Diplomová práce: Řešení distribučních úloh se zohledněním prohibitivních sazeb. Udělena pochvala děkana za vynikající zpracování diplomové práce.
 13. Bc. Pavla Kopalová (2013). Diplomová práce: Optimalizace letových plánů ve společnosti Travel Service, a.s.
 14. Bc. Koshkina Ekaterina (2016). Diplomová práce: Simulace provozu segwayů v Praze.
 15. Bc. Pazdera Vojtěch (2016). Diplomová práce: Optimalizace logistiky firmy Sto, s.r.o.
 16. Bc. Konečná Martina (2018). Diplomová práce: Optimalizace systému přepravy osobních automobilů.
 17. Bc. Doskočil Marek (2018). Diplomová práce: Optimalizace provozu flotily chladírenských vozidel.
 18. Bc. Melo Lukáš (2019). Diplomová práce: Logistický projekt pro manipulaci s prázdnými paletami a podvozky.
 19. Bc. Tollingerová Nikola (2019). Diplomová práce: Optimalizace supermarketu na projektu G463.
 20. Bc. Štulíková Nikola (2019). Diplomová práce: Optimalizace svozu komunálního odpadu na území hlavního města Prahy.

Ing. Alena Rybičková, Ph.D.

 1. Kammelová Eliška (2017). Bakalářská práce: Racionalizace skladových procesů vybrané firmy.
 2. Kašpar Vojtěch (2017). Bakalářská práce: Návrh distribučních tras pro zubní laboratoř. Udělena pochvala děkana za vynikající zpracování bakalářské práce.
 3. Vanhaber Mykola (2019). Bakalářská práce: Optimalizace rozmístění skladových zásob na skladových lokacích.