Dozorčí (kontakt)
Metro fandí Alešovi, Aleš fandí metru

Poslední aktualizace: 14. IV. 2011

Vedoucí sekce: Ing. Jindřich Sadil, Ph.D. a Ing. Martin Leso, Ph.D. (K620)

Hybridní pohony drážních vozidel

Provedené výpočty analyzující energetickou bilanci kolejového vozidla ukazují, že pro kolejové vozidlo je možné instalovat relativně menší spalovací motor, který bude dimenzován na trvalý výkon nutný k zajištění jízdy konstantní rychlostí a překonávání jízdních odporů při definované zátěži. Několikanásobný špičkový výkon potřebný zejména pro akceleraci vozidla nebo jízdu ve stoupání je možné po definovanou dobu dodávat z alternativních zdrojů energie (zásobníků).

Hybridní pohon může svými vlastnostmi ušetřit významnou část provozních nákladů. Je však třeba vždy přizpůsobit navrhovaný hybridní pohon také předpokládanému provozu vozidla. Při nevhodně zvoleném řešení může být hybridní pohon oproti pohonu bez zásobníků energie méně výhodný i z hlediska provozních nákladů. Dále je třeba vždy uvažovat i pořizovací náklady.

Na Fakultě dopravní ČVUT je tento záměr řešen v projektech Krkonošské metro a Návrh pohonu elektrických nebo hybridních elektrických vozidel, který je zaměřen na vývoj nových pohonů v dopravě.

Úvod Dopravní systémy a technika (DS) Management a ekonomika (ME) Automatizace a informatika (AI) Úspěchy projektu Lidé v projektu