Dozorčí (kontakt)
Metro fandí Alešovi, Aleš fandí metru

Poslední aktualizace: 15. IV. 2011

Vedoucí sekce: Ing. Vít Fábera, Ph.D. (K620)

Informační systém pro cestující (Pragotron)

  • Vadí vám čekat dlouhé minuty na železniční zastávce a nevědět, co se děje?
  • Myslíte si, že informační zařízení by mělo spíše informovat než topit?
  • Zastáváte názor, že textová informace by měla být především čitelná?

Pro fakultní dráhu FD ČVUT plánujeme také zavedení plnohodnotného informačního zařízení pro cestující. To se skládá z rozhlasu ve všech stanicích a zastávkách (s počítačově sestavovaným hlášením) a proměnných informačních tabulí. V uplynulých letech se projektu podařilo získat poměrně velkou „sbírku“ gravitačního listového zobrazovacího zařízení, označovaného podle jeho českého výrobce jako pragotrony. Tento systém zobrazení má oproti dalším dnes používaným metodám zobrazení dopravních informací několik výhod, například:

  • Nejnižší příkon, a tedy výdaje za elektrickou energii;
  • vysoký kontrast písmo–podklad;
  • nejvyšší rozlišení (počet obrazových bodů na jednotku plochy), které dovoluje i použití složitých piktogramů.

Pragotrony v podchodu stanice Praha hl.n.
Pragotrony ve stanici Praha hl.n. před zapojením do projektu

Pro dálkové ovládání pragotronů podél celé tratě z dispečerského stanoviště v Jilemnici je ovšem nutné vybudovat optickou počítačovou síť, převodník z počítačové sítě do signálu, se kterým pracují listové jednotky Pragotron, a počítačový program, který bude do sítě signály pro pragotrony vysílat. Obdobné vybavení je třeba i pro rozhlasové hlášení.

Pragotrony během rozebírání
Pragotrony ve stanici Praha hl.n. brzy po zapojení do projektu

V současné době již máme za sebou úspěšný provoz dvou písmenných tabulí v Centru moderního umění DOX a probíhá příprava bakalářské práce na téma řízení nádražního informačního zařízení Pragotron z počítače. Více informací naleznete v sekci Úspěchy projektu.

Pragotron jako instalace Hlava 2
Písmenná tabule Pragotron jako součást umělecké instalace Hlava 2

Úvod Dopravní systémy a technika (DS) Management a ekonomika (ME) Automatizace a informatika (AI) Úspěchy projektu Lidé v projektu