Dozorčí (kontakt)
Metro fandí Alešovi, Aleš fandí metru

Poslední aktualizace: 16. IV. 2010

Vedoucí sekce: Ing. Jindřich Sadil, Ph.D. a Ing. Bc. Vladimír Faltus (K620)

Řešení nového trakčního napájení

  • Není čas, aby střídavý proud vystřídal stejnosměrný?
  • Myslíte si, že trolejbus patří především do kopců?
  • Chcete šetřit proud a tím chránit zdroje a nikoli ČEZ?
Pak se aktivně zapojte do činnosti dle následujících bodů:
  • Návrh trakčního napájení s ohledem na provoz v horských oblastech
  • Zamezení námraze na trolejovém vedení
  • Dálkové řízení napájecích úseků, včetně využití rekuperace

Trolejbusy jsou díky své trakční charakteristice a jízdním vlastnostem ideálním vozidlem do horského terénu. Navíc svým ekologickým bezemisním provozem ještě podtrhují své výhody pro případný provoz v chráněném území Národního parku. Horský terén však skýtá provozu se závislou trakcí mnohá úskalí. Především se jedná o námrazu na trolejovém vedení, která omezuje a v mnohých úsecích až znemožňuje přenos elektrické energie z vedení do vozidla. Tento problém se kdysi pokoušel řešit Ing. KRÁLÍK z projektového ústavu Pragoprojekt, když v letech 1976–1989 pracoval na studii trolejbusové dopravy v Krkonoších a spolu s Ing. Ladislavem PODIVÍNEM z Dopravního podniku města Pardubice navrhoval napájení trakčního vedení střídavým proudem z důvodu ranního zahřívání vodičů kontrolovaným zkratováním. Dále je vhodné řešit v našem provozu i využití rekuperace, tedy vracení energie vyrobené brzděním zpět do sítě, a to i v případě provozu v našich podmínkách, kdy díky slabému intervalu nebude možné zajistit dva protijedoucí vozy v jednom úseku, a proto bude nutné vyrobený proud předávat do jiných napájecích úseků nebo jej vracet zpět do distribuční sítě.

Studenti tak budou moci řešit v rámci tohoto problému nový způsob přenosu trakční energie a nový způsob napájení trolejbusů, včetně úpravy sériově vyráběných vozidel zařízených pro odběr stejnosměrného proudu.

Na Fakultě dopravní ČVUT je tento záměr řešen v projektech Krkonošské metro a Projektování trolejbusových tratí, který je zaměřen na systém napájení trolejbusů.

Úvod Dopravní systémy a technika (DS) Management a ekonomika (ME) Automatizace a informatika (AI) Úspěchy projektu Lidé v projektu