Dozorčí (kontakt)
Metro fandí Alešovi, Aleš fandí metru

Poslední aktualizace: 16. IV. 2010

Projektová dokumentace silničních staveb

  • Vadí vám cirkusová šapitó místo autobusových stanovišť?
  • Nechce se vám přestupovat mezi jednotlivými druhy dopravy i několik kilometrů?
  • Rádi byste nechali své auto bezpečně odstavené před vjezdem do chráněné oblasti?
Pak se aktivně zapojte do činnosti dle následujících bodů:
  • Návrhová studie výlukových zastávek (případná stavební dokumentace k autobusovým zastávkám na souběžné silnici č. I/14 pro náhradní autobusy v případě výpadku na dráze)
  • Přestupní terminály (stavební dokumentace stanovišť autobusové a trolejbusové dopravy v Jilemnici a Semilech)
  • Záchytná parkoviště P+R (stavební dokumentace k záchytným parkovištím v blízkosti VHoD v Martinicích v Krkonoších a Jilemnici, Hrabačově (viz ÚP obcí))

Hlavní náplní na poli silniční dopravní obslužnosti v rámci integrované dopravy „VHoD – Veřejná horská doprava“ je projektování přestupních dopravních terminálů. Krkonošské metro již připravilo pro město Semily návrh uspořádání a vizualizaci nového autobusového terminálu linkové hromadné dopravy, který by měl být postaven v souvislosti s přeložkou silničního průtahu městem Brodská–Bořkovská. Toto přestupní stanoviště je navrhováno v těsné blízkosti železniční stanice, aby tak sloužilo i pro přestupní vazbu železnice–autobusy.

Autobusový terminál pro Semily
Vizualizace autobusového terminálu pro Semily

Studenti mohou přispět návrhem podobného přestupního uzlu mezi silniční a železniční dopravou pro město Jilemnice. Právě tamější železniční stanice by se měla stát přestupním místem mezi železniční tratí 042 a autobusovými a trolejbusovými linkami.

Úvod Dopravní systémy a technika (DS) Management a ekonomika (ME) Automatizace a informatika (AI) Úspěchy projektu Lidé v projektu