Dozorčí (kontakt)
Metro fandí Alešovi, Aleš fandí metru

Poslední aktualizace: 15. IV. 2010

Schéma sítě a jízdní řád

  • Myslíte si, že takt patří do hudby a nemá se stavět proti cestujícím?
  • Zaráží vás, že se mezi významnými středisky, která však leží v různých krajích, dostanete jen pěšky?
  • Nechcete se smířit s faktem, že jízda vlakem je dražší, zato však pomalejší, než přeplněným autobusem?
Pak se aktivně zapojte do činnosti dle následujících bodů:
  • Návrh trasování a časového vedení linek v rámci integrované dopravy
  • Stanovení přestupních bodů a časových návazností (s ohledem na interval linek)

Veřejná horská doprava – VHoD má být integrovaným dopravním systémem na území Krkonoš. Toto pohoří je totiž rozděleno mezi dva kraje (Liberecký a Královéhradecký) a jejich integrované dopravní systémy (IDOL a IREDO). To cestujícím znesnadňuje nákup jízdních dokladů pro cesty přetínající hranici krajů.

Páteří tohoto systému bude trať č. 042 s moderním provozem „vlakotramvajových“ jednotek, jejíž stávající úsek Martinice v Krkonoších – Rokytnice nad Jizerou bude prodloužen a doplněn dvěma dalšími větvemi. Dalším z nových systémů v cílové oblasti je trolejbusová obsluha lyžařských středisek Benecko a Vítkovice, Mísečky. Zbývající návaznou dopravu „napaječů“ dráhy a trolejbusů tvoří místní autobusové linky.

Studentům, kteří budou mít zájem o rozvoj integrovaného dopravního systému, nabízíme možnost navrhovat především linkové a časové vedení hromadné dopravy v řešeném území a návaznost jednotlivých druhů dopravy.

Předběžný návrh mapy sítě VHoD
Předběžný návrh mapy sítě VHoD

Úvod Dopravní systémy a technika (DS) Management a ekonomika (ME) Automatizace a informatika (AI) Úspěchy projektu Lidé v projektu