Dozorčí (kontakt)
Metro fandí Alešovi, Aleš fandí metru

Poslední aktualizace: 11. V. 2010

Vedoucí sekce: Ing. Bohumil Drápal (K616)

Rekonstrukce a konstrukce nového vlakotramvajového vozidla

  • Zdá se vám normální, aby se jediné železniční vozidlo vyvíjelo přes deset let?
  • Připadá vám, že už žádná firma v České republice neumí vyrobit tramvaj?
  • Myslíte si, že státní normy nejsou tak neměnné jako Starý a Nový zákon?
  • Souhlasíte s tvrzením, že TSI patří pouze do fabií?
Pak se aktivně zapojte do činnosti dle následujících bodů:
  • Modernizace a užití osvědčených tramvajových vlaků T3 PX či 420.95
  • Nová jednotka nezávislé trakce T22P3B (822)
  • Přípravná studie vlastností vozidla
  • Hybridní pohon pro lehká drážní vozidla
  • Návrh zákonného rámce vlakotramvajového provozu v podmínkách legislativy ČR
  • Vlastní projekt vlakotramvaje s nezávislou trakcí (ve spolupráci se Strojní fakultou ZČU Plzeň)

K provozování železnice jsou samozřejmě nutná i vozidla. Protože dopravce Krkonošské metro začíná od nuly, je nutné přihlížet u nákupu vozidel především na cenu. V počátcích je proto nejrozumnější cestou rekonstrukce již používaných vozidel. Pro předpokládaný vlakotramvajový provoz (trať č. 042 + zajíždění do centra Rokytnice nad Jizerou) je nejvhodnější využití tramvají typu T3. Pro provoz na neelektrifikované, železniční trati je však nutné je upravit. Právě to je jedna z možných náplní projektu.

Vizualizace tramvaje T3PX-N
Tramvaj T3PX doplněná dveřmi vlevo
Zobousměrněná verze tramvaje T3 s nezávislou trakcí

V delším horizontu uvažujeme o stavbě zcela nových vlakotramvajových vozidel. Vzorem by měly být vlakotramvaje jezdící ve světě. Tato kapitola je zatím zcela otevřená a čeká jen na vás!

Vlakotramvaj s bistrooddílem v ulicích Karlsruhe
Takovéto vlakotramvaje vybavené bistrooddílem brázdí ulice města Karlsruhe a přilehlé železniční tratě

Úvod Dopravní systémy a technika (DS) Management a ekonomika (ME) Automatizace a informatika (AI) Úspěchy projektu Lidé v projektu