Dozorčí (kontakt)
Metro fandí Alešovi, Aleš fandí metru

Poslední aktualizace: 15. IV. 2010

Vedoucí sekce: doc. Ing. Bohumil Kubát, CSc. (K612)

Projektování železničních tratí (VRT – „vysokorychlostní tramvaj“)

  • Vadí Vám, že železnice vede pod Vašimi okny a přesto jdete na zastávku přes kilometr?
  • Vadí Vám silnice přeplněné přeplněnými kamiony a přitom dráha zeje prázdnotou?
  • Máte potíže s technickým stavem budov ČD a nechcete volat Marku Vlčkovi?

Ilustrace třetího bodu

Pak se aktivně zapojte do činnosti dle následujících bodů:
  • Stavební dokumentace nových zastávek „na znamení“ na stávající trati 042 včetně přístupových komunikací a lávek
  • Stavební dokumentace prodloužení tratě 042 v úseku Rokytnice nad Jizerou, Staré nádraží – Paseky nad Jizerou, Přehrada
  • Návrhová studie prodloužení tratě 045 v úseku Svoboda nad Úpou – Pec pod Sněžkou

V rámci posílení dopravního významu železniční trati č. 042 a jejího přiblížení potřebám cestující veřejnosti a hlavně pro zatraktivnění nákladní dopravy v regionu vyvstala potřeba projektu železničního „paseckého“ prodloužení trati. Toto prodloužení má obsloužit vlečkou závod papírny EMBA v Pasekách nad Jizerou, která je odběratelem sběrového papíru a dodavatelem papírových rolí a výrobcem kancelářských potřeb z lepenky (lepenkových obalů, pořadačů, archivních krabic apod.), a přivést železnici do Vilémova k areálu bývalé textilní továrny Eprona a do prostoru připravované stavby vodního díla Vilémov – rezervoáru pitné vody pro Prahu. V případě dostavby železnice přímo do prostoru areálu stavby vodní nádrže by byla dráha zvýhodněna při zajišťování zásobování stavby materiálem a technologiemi. V současné době je již navrženo základní trasování tratě a jedná se o zahrnutí tratě do místního územního plánu. Od studentů pracujících v této části projektu očekáváme vyhotovení stavební dokumentace k výše zmíněnému prodloužení železniční tratě, která bude podkladem ke stavebnímu řízení u drážního úřadu a místního stavebního úřadu a bude i součástí žádosti o granty z operačních programů Evropské unie na tuto stavbu.

Navrhované opravní schéma stanice Rokytnice nad Jizerou
Navrhované dopravní schéma stanice Rokytnice nad Jizerou

Podélný profil paseckého prodloužení
Podélný profil paseckého prodloužení

Dále by se studenti řešící tento problém zabývali projektováním stavební dokumentace nových zastávek na stávající trati, čímž chceme přiblížit nabídku naší železnice blíže k potřebám cestujících. Aby však nedošlo k navýšení jízdní doby a tím ke snížení cestovní rychlosti, byl by charakter všech nových a většiny stávajících zastávek změněn na zastávky „na znamení“. V projektu nejsme omezeni jen západními Krkonošemi, a proto by studenti mohli řešit i návrhovou studii prodloužení železniční tratě 045 ze Svobody nad Úpou do Pece pod Sněžkou. Tímto chceme navázat na studii prodloužení této tratě, kterou v roce 1978 vyhotovila královéhradecká pobočka projektového ústavu Stavoprojekt.

Mapa trati 042 s vyznačením stávajících a navrhovaných zastávek
Mapa trati 042 s vyznačením stávajících a navrhovaných zastávek

Úvod Dopravní systémy a technika (DS) Management a ekonomika (ME) Automatizace a informatika (AI) Úspěchy projektu Lidé v projektu