Dozorčí (kontakt)
Metro fandí Alešovi, Aleš fandí metru

Poslední aktualizace: 1. XII. 2011

Prvním účastníkem projektu je generální ředitel občanského sdružení Krkonošské metro, který stejnojmenný projekt na FD ČVUT založil. Další místa v projektu čekají na vás!

Vedoucí

Ing. Martin LESO, Ph.D.

Ve výstavbě...

Ing. Jindřich SADIL, Ph.D.

Absolvoval v roce 2004 ČVUT Fakultu elektrotechnickou, obor Elektroenergetika. Od roku 2004 působí na ČVUT Fakultě dopravní, od roku 2006 jako odborný asistent. V roce 2009 absolvovat ČVUT Fakultu dopravní v doktorském oboru Inženýrská informatika v dopravě a spojích. Podílí se na zajištění výuky elektrotechnických předmětů na Fakultě dopravní, na výzkumu v oblasti telematických a napájecích systémů. Je zkušebním technikem Zkušební laboratoře Fakulty dopravní akreditované ČIA. V roce 2008 ho oslovily aktivity Karla JAKUBŮ a pomáhal mu se zaváděním jeho námětů do projektově orientované výuky.

Mimo odborné aktivity se věnuje hudbě (klavír, kytara a zpěv v kapele Babylon, zpěv ve sboru Post Scriptum, korepetice sboru Cantarina), neadrenalinovým sportům (cyklistika, pěší a vodní turistika) a rodině.

Ing. Milan MARVAN

Ve výstavbě...

Ing. František KOPECKÝ, Ph.D.

Ve výstavbě...

doc. Ing. Vlastimil Jáneš, CSc.

Ve výstavbě...

doc. PhDr. Mária Jánešová, CSc.

Ve výstavbě...

Spolupracující zaměstnanci

Karel JAKUBŮ, dipl. um.

Portrét: Karel Jakubů, dipl. um.Během studií na Gymnáziu Ivana OLBRACHTA v Semilech, v letech 1994–1998, se začal zabývat návrhy moderního dopravního systému v Krkonoších, jehož páteřním systémem by byla podzemní dráha pod horskými kopci. Proto roku 1998 zakládá občanské sdružení Krkonošské metro, zabývající se novým, nekonvenčním a progresivním ekologickým řešením dopravy v Krkonoších a stavbou muzea dopravních projektů v Krkonoších, s účelem rozvíjet a podporovat dopravní a kulturní myšlení horalů v regionu, v jehož čele ve funkci generálního ředitele působí dodnes. Později byla myšlenka podzemní dráhy mírně přehodnocena a jako páteřní systém byl zvolen lehký drážní provoz "vlakotramvajového" typu.

Kromě dopravy je činný i v kulturním odvětví. Začínal v dětském pěveckém sboru Jizerka v Semilech a později prošel mnoha hudebními tělesy. Dnes působí jako šéfdirigent podnikového orchestru KSOKrM (Komorní symfonický orchestr Krkonošského metra) a jako sólista profesionálního tělesa Musica Bohemica, řízeného hudebním skladatelem, dirigentem a publicistou Jaroslavem KRČKEM.

V letech 1998–2004 studoval na Konzervatoři Pardubice obor sólový zpěv – baryton, ve třídě národního umělce Václava ZÍTKA. Po studiích na Dopravní fakultě Jana PERNERA Univerzity Pardubice, obor Technologie a řízení dopravy, přestoupil roku 2007 na Fakultu dopravní Českého vysokého učení technického v Praze.

Absolventi

Bc. Miroslav MATĚJŮ

Během let 1999–2007 vystudoval Jiráskovo gymnázium v Náchodě. Na přelomu let 2000–2001 dojížděl (vlakem) na Friedrich-Schiller-Gymnasium v německé Pirně a v této době se začal intenzivněji zajímat o železniční a kolejovou dopravu obecně. Jeho hlavní oblastí zájmu se stala železniční zabezpečovací technika, díky níž se přihlásil na ČVUT Fakultu dopravní a které se věnuje i v projektu Krkonošské metro.

Dále se zabývá počítači a klasickou hudbou. Hudební vzdělání získal v ZUŠ v Novém Městě nad Metují a Červeném Kostelci, kde se učil hře na klavír a varhany. Působí jako varhaník v Novém Městě nad Metují. Dále se věnuje sborovému zpěvu v Pěveckém sboru ČVUT.

Ing. Tomáš MICHALIČKA

Ve výstavbě...

Kontakty

Naši partneři

Úvod Dopravní systémy a technika (DS) Management a ekonomika (ME) Automatizace a informatika (AI) Úspěchy projektu Lidé v projektu