Zaměření projektu
Hlavní zaměření projektu je na nové systémy a metody pro sledování letového provozu. Zabýváme se přehledovými systémy, které pracují v pásmu 1030/1090 MHz a analýzou a optimalizací tohoto pásma, resp. těchto systémů. Taktéž se zaměřujeme na nové typy přiblížení založené na GNSS a jejich implementaci v ČR i zahraničí. S tím souvisí i rozložení vzdušného prostoru v okolí letišť a heliportů. Spolupracujeme s ÚCL, MD ČR a dalšími organizacemi při hledání nejlepšího uspořádání vzdušného prostoru ČR.
Anotace projektu
Projekt je orientován jak do technické oblasti systémů, prostředků a technologií využívaných poskytovateli letových navigačních služeb, tak do oblasti provozních postupů, které souvisí s řízením a zabezpečením letového provozu. Jedná se jak o vlastní systémy spadající do komunikační, navigační a přehledové domény, tak o technologie, provozní postupy a budoucí koncepce související s procesem řízením toku letového provozu (ATFM - Air Traffic Flow Management), managementem vzdušného prostoru (ASM - Airspace Management), s poskytováním letových provozních služeb (ATS - Air Traffic Services), kde dominantní část se týká vlastní služby řízení letového provozu (ATC- Air Traffic Control). Jde o řešení široké škály konkrétních problému a úkolů, tj. od zachycení provozních potřeb, přes definování daného systému, návrh vlastního systému, vývoj, výrobní aspekty, integrování systému do infrastruktury provozovatele, až po zavedení daného systému do provozu a vlastní provoz (ověřování a údržba). K řešení úkolů v rámci projektu mohou studenti využívat HW i SW prostředky dostupné v rámci Laboratoře ATM systémů na Ústavu letecké dopravy. Koordinátorem projektu je Ing. Stanislav Pleninger, Ph.D.
© 2019, Ústav letecké dopravy
Design: Radoslav Holan; Code: MAD Group