info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

Časový plán akademického roku pro studium v bakalářském a magisterském studijním programu 2021 - 2022

  do 05.09.2021 zápis studentů v systému KOS včetně povinně volitelných předmětů do vyšších ročníků zimního semestru akademického roku 2021 – 2022  
06.09.2021 - 10.09.2021 možnost bezplatné změny zápisu studentů do zimního semestru na studijním oddělení (pouze v úředních hodinách)  
  do 12.09.2021 zakončení všech předmětů zimního semestru akademického roku 2020 – 2021  
  do 16.09.2021 zveřejnění rozvrhu výuky na zimní semestr  
    20.09.2021 začátek akademického roku 2021 – 2022  
20.09.2021 - 17.12.2021 výuka zimního semestru podle rozvrhu 13 týdnů
    29.09.2021 imatrikulační slib studentů 1. ročníku bakalářského a navazujícího magisterského studia (bližší informace Imatrikulační slib studentů 1.ročníku FD  (~172.8 kB)) a promoce absolventů navazujícího magisterského studia (s termínem státních závěrečných zkoušek v červnu 2021)

Pravidla účasti v rámci opatření proti šíření onemocnění COVID-19 pdf icona  (~89.2 kB) na imatrikulaci pro všechny studenty 1. ročníku bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu a na promoci absolventů navazujícího magisterského studia

 
    29.10.2021 děkanský den  
    08.11.2021 1) první promoce dne 8.11.2021 v 10.00 je určena pro absolventy navazujícího studia, kterým byl původní termín zrušen z důvodu pandemie a nyní se přihlásili na náhradní termín promoce soubor pdf  (~257.2 kB)
2) druhá promoce dne 8.11.2021 ve 12.00 je určena pro absolventy navazujícího studia, keří úspěšně ukončili studium v září 2021 soubor pdf  (~257.5 kB)
- podmínky pro vstup do Betlémské kaple soubor pdf  (~252.5 kB)
 
    09.11.2021 promoce absolventů bakalářského studia (s termínem státních závěrečných zkoušek v červnu a září 2021) soubor pdf  (~258.9 kB)
- podmínky pro vstup do Betlémské kaple soubor pdf  (~252.5 kB)
 
23.11.2021 - 07.12.2021 výběrové řízení do projektů bakalářského studia  
  do 01.12.2021 odevzdání bakalářských a diplomových prací v elektronické podobě ve formátu *.pdf včetně všech příloh do systému KOS  
06.12.2021 - 06.02.2022 zápis studentů v systému KOS do letního semestru včetně povinně volitelných předmětů  
  do 15.12.2021 odevzdání bakalářských a diplomových prací v tištěné formě na příslušných ústavech dle aktuálních pravidel průběhu SZZ  
  do 15.12.2021 kontrola výsledků bakalářského a navazujícího magisterského studia na studijním oddělení a elektronická přihláška ke státní závěrečné zkoušce v systému KOS  
20.12.2021 - 02.01.2022 zimní prázdniny  
03.01.2022 - 09.01.2022 výuka zimního semestru podle rozvrhu 1 týden
  do 07.01.2022 volba povinně volitelných předmětů studenty v systému KOS pro zápis do letního semestru (rozhodné datum pro otevření povinně volitelných předmětů v letním semestru)  
10.01.2022 - 13.02.2022 zkouškové období 5 týdnů
12.01.2022 - 21.01.2022 státní závěrečné zkoušky (SZZ) bakalářského a navazujícího magisterského studia  
  do 09.02.2022 zveřejnění rozvrhu výuky na letní semestr  
07.02.2022 - 11.02.2022 možnost bezplatné změny zápisu studentů do letního semestru na studijním oddělení (pouze v úředních hodinách)  
  do 13.02.2022 zakončení všech předmětů letního semestru akademického roku 2020 – 2021  
14.02.2022 - 22.05.2022 výuka letního semestru podle rozvrhu 14 týdnů
     08.03.2022 promoce absolventů bakalářského a navazujícího magisterského studia (s termínem státních závěrečných zkoušek v lednu 2022) soubor pdf  (~165.6 kB)  
  do 31.03.2022 podání přihlášek k přijímacímu řízení pro akademický rok 2022 – 2023  
    06.04.2022 kariérní den  
    29.04.2022 děkanský den  
    11.05.2022 rektorský den  
16.05.2022 - 19.06.2022 výuka předmětu 22AMMD v prostorách ČVUT v Praze Fakulty dopravní v blocích 5 týdnů
17.05.2022 - 21.06.2022 výběrové řízení do projektů navazujícího magisterského studia  
23.05.2022 - 26.06.2022 zkouškové období 5 týdnů
  do 16.05.2022 odevzdání diplomových prací v elektronické podobě ve formátu *.pdf včetně všech příloh do systému KOS  
  do 30.05.2022 odevzdání diplomových prací v tištěné formě na příslušných ústavech dle aktuálních pravidel průběhu SZZ  
01.06.2022 - 24.06.2022 přijímací zkoušky pro akademický rok 2022 – 2023  
  do 02.06.2022 odevzdání bakalářských prací v elektronické podobě ve formátu *.pdf včetně všech příloh do systému KOS pro studenty, kteří budou v zimním semestru akademického roku 2022 – 2023 studovat na zahraniční vysoké škole (se zahájením výuky dříve než 19. 09. 2022)  
  do 02.06.2022 kontrola výsledků navazujícího magisterského studia na studijním oddělení a elektronická přihláška ke státní závěrečné zkoušce v systému KOS  
  do 13.06.2022 odevzdání bakalářských prací v tištěné formě na příslušných ústavech dle aktuálních pravidel průběhu SZZ pro studenty, kteří budou v zimním semestru akademického roku 2022 – 2023 studovat na zahraniční vysoké škole (se zahájením výuky dříve než 19. 09. 2022)  
  do 16.06.2022 kontrola výsledků bakalářského studia na studijním oddělení a elektronická přihláška ke státní závěrečné zkoušce v systému KOS pro studenty, kteří budou v zimním semestru akademického roku 2022 – 2023 studovat na zahraniční vysoké škole (se zahájením výuky dříve než 19. 09. 2022)  
13.06.2022 - 24.06.2022 státní závěrečné zkoušky (SZZ) navazujícího magisterského studia  
01.06.2022 - 04.09.2022 zápis studentů v systému KOS včetně povinně volitelných předmětů do vyšších ročníků zimního semestru akademického roku 2022 – 2023  
23.06.2022 - 24.06.2022 státní závěrečné zkoušky (SZZ) pro studenty bakalářského studia, kteří budou v zimním semestru akademického roku 2022 – 2023 studovat na zahraniční vysoké škole (se zahájením výuky dříve než 19. 09. 2022)  
    červen 2022 termín zadání diplomových prací (min.10 měsíců před termínem odevzdání práce)  
27.06.2022 - 31.08.2022 letní prázdniny  
    září 2022 termín zadání bakalářských prací (min.10 měsíců před termínem odevzdání práce)  
  do 08.08.2022 odevzdání bakalářských prací v elektronické podobě ve formátu *.pdf včetně všech příloh do systému KOS  
  do 19.08.2022 volba povinně volitelných předmětů studenty v systému KOS pro zápis do zimního semestru (rozhodné datum otevření povinně volitelných předmětů v zimním semestru)  
22.08.2022 - 25.08.2022 kontrola výsledků bakalářského studia na studijním oddělení a elektronická přihláška ke státní závěrečné zkoušce v systému KOS  
01.09.2022 - 16.09.2022 výuka předmětu 22AMMD v prostorách ČVUT v Praze Fakulty dopravní v blocích 2 týdny
  do 29.08.2022 odevzdání bakalářských prací v tištěné formě na příslušných ústavech dle aktuálních pravidel průběhu SZZ  
05.09.2022 - 14.09.2022 státní závěrečné zkoušky (SZZ) pro studenty bakalářského studia  
05.09.2022 - 09.09.2022 možnost bezplatné změny zápisu studentů do vyšších ročníků zimního semestru akademického roku 2022 – 2023 na studijním oddělení (pouze v úředních hodinách)  
  do 11.09.2022 zakončení všech předmětů zimního semestru akademického roku 2021 – 2022  
    18.09.2022 konec akademického roku 2021 – 2022  

Časový plán akademického roku 2021 – 2022 pro studium v bakalářských a magisterských studijních programech na ČVUT v Praze Fakultě dopravní je vyhlášen v souladu s čl. 2 odst. 4 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze s účinností ode dne 10. března 2021.

Vyhlášeno v Praze dne 10. března 2021.

doc.Ing.Pavel Hrubeš, Ph.D.
děkan ČVUT v Praze Fakulty dopravní

Za správnost zodpovídá: Ing.Martin Langr, Ph.D.
proděkan pro pedagogickou činnost