Časový plán akademického roku pro studium v bakalářském a magisterském studijním programu 2019 - 2020

29.08.2019 - 12.09.2019 výuka předmětů 22AMMD v prostorách ČVUT v Praze Fakulty dopravní v blocích 2 týdny
    30.08.2019 zápis studentů do zimního semestru 1. ročníku navazujícího magisterského studia s vyučovacím jazykem "čeština" na studijním oddělení  
02.09.2019 - 05.09.2019 zápis studentů do zimního semestru 1. ročníku bakalářského studia s vyučovacím jazykem "čeština" na studijním oddělení  
  do 08.09.2019 zápis studentů v systému KOS včetně povinně volitelných předmětů do vyšších ročníků zimního semestru akademického roku 2019 – 2020  
09.09.2019 - 13.09.2019 možnost bezplatné změny zápisu (včetně zpravidla 2. zápisu předmětů, které již nejsou na základě změn v akreditaci součástí DČPS) studentů do vyšších ročníků zimního semestru akademického roku 2019 – 2020 na studijním oddělení (pouze v úředních hodinách)  
09.09.2019 - 18.09.2019 státní závěrečné zkoušky (SZZ) pro studenty bakalářského studia  
    17.09.2019 náhradní termín zápisu studentů do zimního semestru 1. ročníku bakalářského studia s vyučovacím jazykem "čeština" na studijním oddělení  
  do 18.09.2019 zveřejnění rozvrhu výuky na zimní semestr  
    20.09.2019 náhradní termín zápisu studentů do zimního semestru 1. ročníku navazujícího magisterského studia s vyučovacím jazykem "čeština" na studijním oddělení  
  do 18.09.2019 zápis studentů do zimního semestru 1. ročníku bakalářského a navazujícího magisterského studia s vyučovacím jazykem "angličtina" na studijním oddělení  
  26.09.2019 imatrikulační slib studentů 1. ročníku bakalářského a navazujícího magisterského studia  
  do 15.09.2019 zakončení všech předmětů zimního semestru akademického roku 2018 – 2019  
    23.09.2019 začátek akademického roku 2019 – 2020  
23.09.2019 - 20.12.2019 výuka zimního semestru podle rozvrhu 13 týdnů
    25.10.2019 děkanský den  
26.11.2019 - 10.12.2019 výběrové řízení do projektů bakalářského studia  
  do 02.12.2019 odevzdání bakalářských a diplomových prací v elektronické podobě ve formátu *.pdf včetně všech příloh do systému KOS  
02.12.2019 - 09.02.2020 zápis studentů v systému KOS do letního semestru včetně povinně volitelných předmětů  
  do 16.12.2019 odevzdání bakalářských a diplomových prací v tištěné formě na příslušných ústavech dle aktuálních pravidel průběhu SZZ  
  do 16.12.2019 kontrola výsledků bakalářského a navazujícího magisterského studia na studijním oddělení a elektronická přihláška ke státní závěrečné zkoušce v systému KOS  
23.12.2019 - 05.01.2020 zimní prázdniny  
06.01.2020 - 10.01.2020 výuka zimního semestru podle rozvrhu 1 týdny
  do 10.01.2020 volba povinně volitelných předmětů ze strany studentů v systému KOS pro zápis do letního semestru (rozhodné datum pro umístění povinně volitelných předmětů v rozvrhu výuky letního semestru nebo jejich zrušení pro malý zájem studentů)  
13.01.2020 - 22.01.2020 státní závěrečné zkoušky (SZZ) bakalářského a navazujícího magisterského studia  
13.01.2020 - 14.02.2020 zkouškové období 5 týdnů
  do 12.02.2020 zveřejnění rozvrhu výuky na letní semestr  
10.02.2020 - 14.02.2020 možnost bezplatné změny zápisu (včetně zpravidla 2. zápisu předmětů, které již nejsou na základě změn v akreditaci součástí DČPS) studentů do letního semestru na studijním oddělení (pouze v úředních hodinách)  
  do 14.02.2020 zakončení všech předmětů letního semestru akademického roku 2018 – 2019  

Upravený časový plán letního semestru akademického roku 2019 - 2020 pro studium v bakalářském a magisterském studijním programu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní (změny způsobené dopady situace šíření koronaviru ve světě)

17.02.2020 - 05.07.2020 výuka letního semestru (výuka v období měsíce června v závislosti na potřebách jednotlivých předmětů)  
   do  31.03.2020 podání přihlášek k přijímacímu řízení pro akademický rok 2020 – 2021  
    zrušen děkanský den  
    zrušen rektorský den  
18.05.2020 - 21.06.2020 výuka předmětu 22AMMD v prostorách ČVUT v Praze Fakulty dopravní v blocích 5 týdnů
19.05.2020 - 23.06.2020 výběrové řízení do projektů navazujícího magisterského studia  
25.05.2020 - 20.09.2020 zkouškové období  
  do 18.05.2020 odevzdání diplomových prací v elektronické podobě ve formátu *.pdf včetně všech příloh do systému KOS (pro termín SZZ v červnu)  
  do 04.06.2020 kontrola výsledků navazujícího magisterského studia na studijním oddělení a elektronická přihláška ke státní závěrečné zkoušce v systému KOS (pro termín SZZ v červnu)  
01.06.2020 - 15.09.2020 přijímací zkoušky pro akademický rok 2020 – 2021  
  do 09.06.2020 odevzdání diplomových prací v tištěné formě na příslušných ústavech dle aktuálních pravidel průběhu SZZ (pro termín SZZ v červnu)  
  do 01.06.2020 odevzdání bakalářských prací v elektronické podobě ve formátu *.pdf včetně všech příloh do systému KOS pro studenty, kteří budou v zimním semestru akademického roku 2020 – 2021 studovat na zahraniční vysoké škole (se zahájením výuky dříve než 21. 09. 2020) (pro termín SZZ v červnu)  
  do 18.06.2020 kontrola výsledků bakalářského studia na studijním oddělení a elektronická přihláška ke státní závěrečné zkoušce v systému KOS pro studenty, kteří budou v zimním semestru akademického roku 2020 – 2021 studovat na zahraniční vysoké škole (se zahájením výuky dříve než 21. 09. 2020) (pro termín SZZ v červnu)  
15.06.2020 - 26.06.2020 státní závěrečné zkoušky (SZZ) navazujícího magisterského studia  
15.06.2020 - 11.09.2020 zápis studentů v systému KOS včetně povinně volitelných předmětů do vyšších ročníků zimního semestru akademického roku 2020 – 2021  
  do 24.06.2020 odevzdání bakalářských prací v tištěné formě na příslušných ústavech dle aktuálních pravidel průběhu SZZ pro studenty, kteří budou v zimním semestru akademického roku 2020 – 2021 studovat na zahraniční vysoké škole (se zahájením výuky dříve než 21. 09. 2020) (pro termín SZZ v červnu)  
25.06.2020 - 26.06.2020 státní závěrečné zkoušky (SZZ) pro studenty bakalářského studia, kteří budou v zimním semestru akademického roku 2020 – 2021 studovat na zahraniční vysoké škole (se zahájením výuky dříve než 21. 09. 2020)  
  do 30.06.2020 kontrolní termín zadání bakalářských a diplomových prací na ústavech*  
06.07.2020 - 30.08.2020 letní prázdniny  
  do 06.07.2020 náhradní termín odevzdání bakalářských prací v elektronické podobě ve formátu *.pdf včetně všech příloh do systému KOS pro studenty, kteří budou v zimním semestru akademického roku 2020 – 2021 studovat na zahraniční vysoké škole (se zahájením výuky dříve než 21. 09. 2020) (pro termín SZZ v červenci)  
  do 23.07.2020 náhradní termín kontroly výsledků bakalářského studia na studijním oddělení a elektronická přihláška ke státní závěrečné zkoušce v systému KOS pro studenty, kteří budou v zimním semestru akademického roku 2020 – 2021 studovat na zahraniční vysoké škole (se zahájením výuky dříve než 21. 09. 2020) (pro termín SZZ v červenci)  
  do 29.07.2020 náhradní termín odevzdání bakalářských prací v tištěné formě na příslušných ústavech dle aktuálních pravidel průběhu SZZ pro studenty, kteří budou v zimním semestru akademického roku 2020 – 2021 studovat na zahraniční vysoké škole (se zahájením výuky dříve než 21. 09. 2020) (pro termín SZZ v červenci)  
30.07.2020 - 31.07.2020 náhradní termín státní závěrečné zkoušky (SZZ) pro studenty bakalářského studia, kteří budou v zimním semestru akademického roku 2020 – 2021 studovat na zahraniční vysoké škole (se zahájením výuky dříve než 21. 09. 2020)  
  do 21.08.2020 volba povinně volitelných předmětů ze strany studentů v systému KOS pro zápis do zimního semestru akademického roku 2020 – 2021 (rozhodné datum pro umístění povinně volitelných předmětů v rozvrhu výuky zimního semestru akademického roku 2020 – 2021 nebo jejich zrušení pro malý zájem studentů)  
  do 10.08.2020 odevzdání bakalářských a diplomových prací v elektronické podobě ve formátu *.pdf včetně všech příloh do systému KOS (pro termín SZZ v září)  
24.08.2020 - 26.08.2020 kontrola výsledků bakalářského a navazujícího magisterského studia na studijním oddělení a elektronická přihláška ke státní závěrečné zkoušce v systému KOS (pro termín SZZ v září)  
29.08.2020 - 13.09.2020 výuka předmětu 22AMMD v prostorách ČVUT v Praze Fakulty dopravní v blocích 2 týdny
  do 31.08.2020 odevzdání bakalářských a diplomových prací v tištěné formě na příslušných ústavech dle aktuálních pravidel průběhu SZZ (pro termín SZZ v září)  
07.09.2020 - 16.09.2020 státní závěrečné zkoušky (SZZ) pro studenty bakalářského studia  
07.09.2020 - 30.10.2020 státní závěrečné zkoušky (SZZ) pro studenty navazujícího magisterského studia  
07.09.2020 - 11.09.2020 možnost bezplatné změny zápisu (včetně zpravidla 2. zápisu předmětů, které již nejsou na základě změn v akreditaci součástí DČPS) studentů do vyšších ročníků zimního semestru akademického roku 2020 – 2021 na studijním oddělení (pouze v úředních hodinách)  
  do 13.09.2020 zakončení všech předmětů zimního semestru akademického roku 2019 – 2020  
    20.09.2020 konec akademického roku 2019 – 2020  

Tučně jsou zvýrazněny upravené nebo nové termíny.

* zadání bakalářských a diplomových prací v termínech určených ústavy – minimálně 10 měsíců (vyplývajících ze standardní doby studia v příslušném studijním programu a oboru) před termínem odevzdání těchto prací


Časový plán letního semestru akademického roku 2019 – 2020 pro studium v bakalářském a magisterském studijním programu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní je vyhlášen v souladu s čl. 2 odst. 4 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze s účinností ode dne 17. dubna 2020.

Vyhlášeno v Praze dne 16. dubna 2020

doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D.
děkan ČVUT v Praze Fakulty dopravní

Za správnost zodpovídá: Ing. Martin Langr, Ph.D.
proděkan pro pedagogickou činnost