covid-19 info

logo ČVUT

Časový plán akademického roku pro studium v bakalářském a magisterském studijním programu 2020 - 2021

  do 06.09.2020 zápis studentů v systému KOS včetně povinně volitelných předmětů do vyšších ročníků zimního semestru akademického roku 2020 – 2021  
  do 13.09.2020 zakončení všech předmětů zimního semestru akademického roku 2019 – 2020  
  do 16.09.2020 zveřejnění rozvrhu výuky na zimní semestrí  
    21.09.2020 začátek akademického roku 2020 – 2021  
21.09.2020 - 20.12.2020 výuka zimního semestru podle rozvrhu 13 týdnů
    24.09.2020 imatrikulační slib studentů 1.ročníku bakalářského a navazujícího magisterského studia a promoce absolventů navazujícího magisterského studia (s termínem státních závěrečných zkoušek v červnu 2020) - ZRUŠEN  
    10.11.2020 promoce absolventů bakalářského studia (s termínem státních závěrečných zkoušek v červnu a září 2020)  
    16.11.2020 děkanský den  
24.11.2020 - 08.12.2020 výběrové řízení do projektů bakalářského studia  
  do 01.12.2020 odevzdání bakalářských a diplomových prací v elektronické podobě ve formátu *.pdf včetně všech příloh do systému KOS  
07.12.2020 - 05.02.2021 zápis studentů v systému KOS do letního semestru včetně povinně volitelných předmětů  
  do 15.12.2020 odevzdání bakalářských a diplomových prací v tištěné formě na příslušných ústavech dle aktuálních pravidel průběhu SZZ  
  do 15.12.2020 kontrola výsledků bakalářského a navazujícího magisterského studia na studijním oddělení a elektronická přihláška ke státní závěrečné zkoušce v systému KOS  
21.12.2020 - 03.01.2021 zimní prázdniny 13 týdnů
04.01.2021 - 10.01.2021 výuka zimního semestru podle rozvrhu 1 týden
  do 08.01.2021 volba povinně volitelných předmětů studenty v systému KOS pro zápis do letního semestru (rozhodné datum pro otevření povinně volitelných předmětů v letním semestru)  
11.01.2021 - 14.02.2021 zkouškové období 5 týdnů
13.01.2021 - 22.01.2021 státní závěrečné zkoušky (SZZ) bakalářského a navazujícího magisterského studia  
  do 10.02.2021 zveřejnění rozvrhu výuky na letní semestr  
08.02.2021 do 12.02.2021 možnost bezplatné změny zápisu studentů do letního semestru na studijním oddělení (pouze v úředních hodinách)  
  do 14.02.2021 zakončení všech předmětů letního semestru akademického roku 2019 – 2020  
15.02.2021 - 23.05.2021 výuka letního semestru podle rozvrhu 14 týdnů
     09.03.2021 oznámení o zrušení promocí soubor pdf  (~254 kB)
promoce absolventů bakalářského a navazujícího magisterského studia (s termínem státních závěrečných zkoušek v lednu 2021)
 
  do 31.03.2021 podání přihlášek k přijímacímu řízení pro akademický rok 2021 – 2022  
    14.04.2021 kariérní den  
    30.04.2021 děkanský den  
    12.05.2021 rektorský den  
17.05.2021 - 20.06.2021 výuka předmětu 22AMMD v prostorách ČVUT v Praze Fakulty dopravní v blocích 5 týdnů
18.05.2021 - 22.06.2021 výběrové řízení do projektů navazujícího magisterského studia  
24.05.2021 - 27.06.2021 zkouškové období 5 týdnů
  do 17.05.2021 odevzdání diplomových prací v elektronické podobě ve formátu *.pdf včetně všech příloh do systému KOS  
  do 31.05.2021 odevzdání diplomových prací v tištěné formě na příslušných ústavech dle aktuálních pravidel průběhu SZZ  
01.06.2021 - 25.06.2021 přijímací zkoušky pro akademický rok 2021 – 2022  
  do 03.06.2021 odevzdání bakalářských prací v elektronické podobě ve formátu *.pdf včetně všech příloh do systému KOS pro studenty, kteří budou v zimním semestru akademického roku 2021 – 2022 studovat na zahraniční vysoké škole (se zahájením výuky dříve než 20.09.2021)  
  do 03.06.2021 kontrola výsledků navazujícího magisterského studia na studijním oddělení a elektronická přihláška ke státní závěrečné zkoušce v systému KOS  
  do 14.06.2021 odevzdání bakalářských prací v tištěné formě na příslušných ústavech dle aktuálních pravidel průběhu SZZ pro studenty, kteří budou v zimním semestru akademického roku 2021 – 2022 studovat na zahraniční vysoké škole (se zahájením výuky dříve než 20.09.2021)  
  do 17.06.2021 kontrola výsledků bakalářského studia na studijním oddělení a elektronická přihláška ke státní závěrečné zkoušce v systému KOS pro studenty, kteří budou v zimním semestru akademického roku 2021 – 2022 studovat na zahraniční vysoké škole (se zahájením výuky dříve než 20.09.2021)  
14.06.2021 - 25.06.2021 státní závěrečné zkoušky (SZZ) navazujícího magisterského studia  
01.06.2021 - 03.09.2021 zápis studentů v systému KOS včetně povinně volitelných předmětů do vyšších ročníků zimního semestru akademického roku 2021 – 2022  
24.06.2021 - 25.06.2021 státní závěrečné zkoušky (SZZ) pro studenty bakalářského studia, kteří budou v zimním semestru akademického roku 2021 – 2022 studovat na zahraniční vysoké škole (se zahájením výuky dříve než 20.09.2021)  
    červen 2021 termín zadání diplomových prací (min.10 měsíců před termínem odevzdání práce)  
28.06.2021 - 29.08.2021 letní prázdniny  
    září 2021 termín zadání bakalářských prací (min.10 měsíců před termínem odevzdání práce)  
  do 09.08.2021 odevzdání bakalářských a diplomových prací v elektronické podobě ve formátu *.pdf včetně všech příloh do systému KOS  
  do 20.08.2021 volba povinně volitelných předmětů studenty v systému KOS pro zápis do zimního semestru (rozhodné datum otevření povinně volitelných předmětů v zimním semestru)  
23.08.2021 - 26.08.2021 kontrola výsledků bakalářského a navazujícího magisterského studia na studijním oddělení a elektronická přihláška ke státní závěrečné zkoušce v systému KOS  
27.08.2021 - 12.09.2021 výuka předmětu 22AMMD v prostorách ČVUT v Praze Fakulty dopravní v blocích 2 týdny
  do 30.08.2021 odevzdání bakalářských a diplomových prací v tištěné formě na příslušných ústavech dle aktuálních pravidel průběhu SZZ  
06.09.2021 - 15.09.2021 státní závěrečné zkoušky (SZZ) pro studenty bakalářského studia  
06.09.2021 - 24.09.2021 státní závěrečné zkoušky (SZZ) pro studenty navazujícího magisterského studia  
06.09.2021 - 10.09.2021 možnost bezplatné změny zápisu studentů do vyšších ročníků zimního semestru akademického roku 2021 – 2022 na studijním oddělení (pouze v úředních hodinách)  
  do 10.09.2021 zakončení všech předmětů zimního semestru akademického roku 2020 – 2021  
    19.09.2021 konec akademického roku 2020 – 2021  

Tučně jsou zvýrazněny upravené nebo nové termíny.

* zadání bakalářských a diplomových prací v termínech určených ústavy – minimálně 10 měsíců (vyplývajících ze standardní doby studia v příslušném studijním programu a oboru) před termínem odevzdání těchto prací


Časový plán akademického roku 2020 – 2021 pro studium v bakalářských a magisterských studijních programech na ČVUT v Praze Fakultě dopravní je vyhlášen v souladu s čl.2 odst.4 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze s účinností ode dne 17.dubna 2020.

Vyhlášeno v Praze dne 16.dubna 2020, aktualizováno 6. dubna 2021.

doc.Ing.Pavel Hrubeš, Ph.D.
děkan ČVUT v Praze Fakulty dopravní

Za správnost zodpovídá: Ing.Martin Langr, Ph.D.
proděkan pro pedagogickou činnost