info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Časový plán akademického roku pro studium v bakalářském a magisterském studijním programu 2023 - 2024

  do 10.09.2023 zápis studentů v systému KOS včetně povinně volitelných předmětů (studenty zvolených v červnu 2023) do vyšších ročníků zimního semestru akademického roku 2023—2024  
11.09.2023 - 15.09.2023 možnost bezplatné změny zápisu studentů do zimního semestru na studijním oddělení (pouze v úředních hodinách)  
  do 10.09.2023 zakončení všech předmětů zimního semestru akademického roku 2022—2023  
  do 15.09.2023 zveřejnění rozvrhu výuky na zimní semestr  
    25.09.2023 začátek akademického roku 2023 – 2024  
25.09.2023 - 22.12.2023 výuka zimního semestru podle rozvrhu 13 týdnů
    25.09.2023

kurz Informační systémy ČVUT a FD pro studenty 1. ročníku bakalářského studia; od 13 hodin. Harmonogram kurzu: pdf soubor  (~233.2 kB)

 
    26.09.2023 imatrikulační slib studentů 1. ročníku bakalářského a navazujícího magisterského studia a promoce absolventů navazujícího magisterského studia (s termínem státních závěrečných zkoušek v červnu 2023)  
    19.10.2023 Akce "Křeslo pro hosta s ministrem dopravy" (výuka nahrazena od 13 hodin)  
    30.10.2023 děkanský den  
    07.11.2023 promoce absolventů bakalářského studia (s termínem státních závěrečných zkoušek v červnu a září 2023)  
21.11.2023 - 05.12.2023 výběrové řízení do projektů bakalářského studia  
  do 30.11.2023 odevzdání bakalářských a diplomových prací v elektronické podobě ve formátu *.pdf včetně všech příloh do systému KOS  
11.12.2023 - 11.02.2024 zápis studentů v systému KOS do letního semestru včetně povinně volitelných předmětů  
  do 14.12.2023 odevzdání bakalářských a diplomových prací v tištěné formě na příslušných ústavech dle aktuálních pravidel průběhu SZZ  
  do 14.12.2023 kontrola výsledků bakalářského a navazujícího magisterského studia na studijním oddělení a elektronická přihláška ke státní závěrečné zkoušce v systému KOS  
  do 19.12.2023 volba povinně volitelných předmětů studenty v systému KOS pro zápis do letního semestru (rozhodné datum pro otevření povinně volitelných předmětů v letním semestru)  
25.12.2023 - 07.01.2024 zimní prázdniny  
08.01.2024 - 14.01.2024 výuka zimního semestru podle rozvrhu 1 týden
15.01.2024 - 18.02.2024 zkouškové období 5 týdnů
10.01.2024 - 19.01.2024 státní závěrečné zkoušky (SZZ) bakalářského a navazujícího magisterského studia  
  do 09.02.2024 zveřejnění rozvrhu výuky na letní semestr  
12.02.2024 - 16.02.2024 možnost bezplatné změny zápisu studentů do letního semestru na studijním oddělení (pouze v úředních hodinách)  
  do 18.02.2024 zakončení všech předmětů letního semestru akademického roku 2022—2023  
19.02.2024 - 26.05.2024 výuka letního semestru podle rozvrhu 14 týdnů
     05.03.2024 promoce absolventů bakalářského a navazujícího magisterského studia (s termínem státních závěrečných zkoušek v lednu 2024) soubor pdf  (~73.5 kB)  
    28.03.2024 děkanský den  
  do 31.03.2024 podání přihlášek k přijímacímu řízení pro akademický rok 2024—2025  
    09.04.2024 kariérní den (výuka celodenně nahrazena karierním dnem)  
    14.05.2024 rektorský den  
13.05.2024 - 16.06.2024 výuka předmětu 22AMMD v prostorách ČVUT v Praze Fakulty dopravní v blocích 5 týdnů
14.05.2024 - 20.06.2024 výběrové řízení do projektů navazujícího magisterského studia  
27.05.2024 - 30.06.2024 zkouškové období 5 týdnů
  do 15.05.2024 odevzdání diplomových prací v elektronické podobě ve formátu *pdf včetně všech příloh do systému KOS  
  do 29.05.2024 odevzdání diplomových prací v tištěné formě na příslušných ústavech dle aktuálních pravidel průběhu SZZ  
03.06.2024 - 28.06.2024 přijímací zkoušky pro akademický rok 2024—2025  
  do 03.06.2024 odevzdání bakalářských prací v elektronické podobě ve formátu *pdf včetně všech příloh do systému KOS pro studenty, kteří budou v zimním semestru akademického roku 2024—2025 studovat na zahraniční vysoké škole (se zahájením výuky dříve než 23. 09. 2024)  
  do 03.06.2024 kontrola výsledků navazujícího magisterského studia na studijním oddělení a elektronická přihláška k SZZ v systému KOS  
  do 17.06.2024 odevzdání bakalářských prací v tištěné formě na příslušných ústavech dle aktuálních pravidel průběhu SZZ pro studenty, kteří budou v zimním semestru akademického roku 2024—2025 studovat na zahraniční vysoké škole (se zahájením výuky dříve než 23. 09. 2024)  
  do 17.06.2024 kontrola výsledků bakalářského studia na studijním oddělení a elektronická přihláška ke státní závěrečné zkoušce v systému KOS pro studenty, kteří budou v zimním semestru akademického roku 2024—2025 studovat na zahraniční vysoké škole (se zahájením výuky dříve než 23. 09. 2024)  
10.06.2024 - 21.06.2024 státní závěrečné zkoušky (SZZ) navazujícího magisterského studia  
10.06.2024 - 08.09.2024 zápis studentů v systému KOS včetně povinně volitelných předmětů do vyšších ročníků zimního semestru akademického roku 2024—2025  
20.06.2024 - 21.06.2024 státní závěrečné zkoušky (SZZ) pro studenty bakalářského studia, kteří budou v zimním semestru akademického roku 2024—2025 studovat na zahraniční vysoké škole (se zahájením výuky dříve než 23. 09. 2024)  
  do 28.06.2024 volba povinně volitelných předmětů studenty v systému KOS pro zápis do zimního semestru (rozhodné datum otevření povinně volitelných předmětů v zimním semestru)  
    červen 2024 termín zadání diplomových prací (min. 10 měsíců před termínem odevzdání práce)  
01.07.2024 - 31.08.2024 letní prázdniny  
    září 2024 termín zadání bakalářských prací (min. 10 měsíců před termínem odevzdání práce)  
  do 05.08.2024 odevzdání bakalářských prací v elektronické podobě ve formátu *pdf včetně všech příloh do systému KOS  
19.08.2024 - 22.08.2024 kontrola výsledků bakalářského studia na studijním oddělení a elektronická přihláška ke státní závěrečné zkoušce v systému KOS  
02.09.2024 - 15.09.2024 výuka předmětu 22AMMD v prostorách ČVUT v Praze Fakulty dopravní v blocích 2 týdny
  do 19.08.2024 odevzdání bakalářských prací vtištěné formě na příslušných ústavech dle aktuálních pravidel průběhu SZZ  
02.09.2024 - 13.09.2024 státní závěrečné zkoušky (SZZ) pro studenty bakalářského studia  
09.09.2024 - 13.09.2024 možnost bezplatné změny zápisu studentů do vyšších ročníků zímního semestru akademického roku 2024—2025 na studním oddělení (pouze v úředních hodinách)  
  do 08.09.2024 zakončení všech předmětů zimního semestru akademického roku 2023—2024  
    22.09.2024 konec akademického roku 2023 – 2024  

Časový plán akademického roku 2023—2024 pro studium v bakalářských a magisterských studijních programech na ČVUT v Praze Fakultě dopravní je vyhlášen v souladu s či. 2 odst. 4 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze s účinností ode dne 10. května 2023.

Vyhlášeno v Praze dne 3. května 2023.

prof. Ing.Ondřej Přibyl, Ph.D.
děkan ČVUT v Praze Fakulty dopravní

Za správnost zodpovídá: Ing.Patrik Horažďovský, Ph.D.
proděkan pro pedagogickou činnost