info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT

Časový plán předchozího akademického roku 2022 - 2023

  do 04.09.2022 zápis studentů v systému KOS včetně povinně volitelných předmětů do vyšších ročníků zimního semestru akademického roku 2022 – 2023  
05.09.2022 - 09.09.2022 možnost bezplatné změny zápisu studentů do zimního semestru na studijním oddělení (pouze v úředních hodinách)  
  do 11.09.2022 zakončení všech předmětů zimního semestru akademického roku 2021 – 2022  
  do 15.09.2022 zveřejnění rozvrhu výuky na zimní semestr  
    19.09.2022 začátek akademického roku 2022 – 2023  
19.09.2022 - 18.12.2022 výuka zimního semestru podle rozvrhu 13 týdnů
    19.09.2022

kurz Informační systémy ČVUT a FD pro studenty 1. ročníku bakalářského studia; od 12 hodin

 
    29.09.2022 imatrikulační slib studentů 1. ročníku bakalářského a navazujícího magisterského studia (bližší informace Imatrikulační slib studentů 1.ročníku FD  (~172.5 kB)) a promoce absolventů navazujícího magisterského studia (s termínem státních závěrečných zkoušek v červnu 2022) - od 11:00 pdf soubor  (~162.9 kB) a od 13:00 pdf soubor  (~163.2 kB)  
    31.10.2022 děkanský den  
    08.11.2022

promoce absolventů bakalářského studia (s termínem státních závěrečných zkoušek v červnu a září 2022) - od 9:00 a 11:00 pdf soubor  (~165.8 kB)

 
22.11.2022 - 06.12.2022 výběrové řízení do projektů bakalářského studia  
  do 30.11.2022 odevzdání bakalářských a diplomových prací v elektronické podobě ve formátu *.pdf včetně všech příloh do systému KOS  
05.12.2022 - 12.02.2023 zápis studentů v systému KOS do letního semestru včetně povinně volitelných předmětů  
  do 15.12.2022 odevzdání bakalářských a diplomových prací v tištěné formě na příslušných ústavech dle aktuálních pravidel průběhu SZZ  
  do 15.12.2022 kontrola výsledků bakalářského a navazujícího magisterského studia na studijním oddělení a elektronická přihláška ke státní závěrečné zkoušce v systému KOS  
  do 18.12.2022

volba povinně volitelných předmětů studenty v systému KOS pro zápis do letního semestru (rozhodné datum pro otevření povinně volitelných předmětů v letním semestru)

 
19.12.2022 - 08.01.2023 zimní prázdniny  
09.01.2023 - 15.01.2023 výuka zimního semestru podle rozvrhu 1 týden
16.01.2023 - 19.02.2023 zkouškové období 5 týdnů
11.01.2023 - 20.01.2023 státní závěrečné zkoušky (SZZ) bakalářského a navazujícího magisterského studia  
  do 10.02.2023 zveřejnění rozvrhu výuky na letní semestr  
13.02.2023 - 17.02.2023 možnost bezplatné změny zápisu studentů do letního semestru na studijním oddělení (pouze v úředních hodinách)  
  do 19.02.2023 zakončení všech předmětů letního semestru akademického roku 2021 – 2022  
20.02.2023 - 28.05.2023 výuka letního semestru podle rozvrhu 14 týdnů
     07.03.2023 promoce absolventů bakalářského a navazujícího magisterského studia (s termínem státních závěrečných zkoušek v lednu 2023) soubor pdf  (~73.6 kB)  
    28.03.2023 kariérní den  
  do

31.03.2023

podání přihlášek k přijímacímu řízení pro akademický rok 2023 – 2024  
    06.04.2023 děkanský den  
    10.05.2023 rektorský den  
15.05.2023 - 18.06.2023 výuka předmětu 22AMMD v prostorách ČVUT v Praze Fakulty dopravní v blocích 5 týdnů
16.05.2023 - 20.06.2023 výběrové řízení do projektů navazujícího magisterského studia  
29.05.2023 - 02.07.2023 zkouškové období 5 týdnů
  do 15.05.2023 odevzdání diplomových prací v elektronické podobě ve formátu *.pdf včetně všech příloh do systému KOS  
  do 29.05.2023 odevzdání diplomových prací v tištěné formě na příslušných ústavech dle aktuálních pravidel průběhu SZZ  
01.06.2023 - 26.06.2023 přijímací zkoušky pro akademický rok 2023 – 2024  
  do 01.06.2023

odevzdání bakalářských prací v elektronické podobě ve formátu *.pdf včetně všech příloh do systému KOS pro studenty, kteří budou v zimním semestru akademického roku 2023 – 2024 studovat na zahraniční vysoké škole (se zahájením výuky dříve než 25. 09. 2023)

 
  do 01.06.2023 kontrola výsledků navazujícího magisterského studia na studijním oddělení a elektronická přihláška ke státní závěrečné zkoušce v systému KOS  
  do 15.06.2023 odevzdání bakalářských prací v tištěné formě na příslušných ústavech dle aktuálních pravidel průběhu SZZ pro studenty, kteří budou v zimním semestru akademického roku 2023 – 2024 studovat na zahraniční vysoké škole (se zahájením výuky dříve než 25. 09. 2023)  
  do 15.06.2023 kontrola výsledků bakalářského studia na studijním oddělení a elektronická přihláška ke státní závěrečné zkoušce v systému KOS pro studenty, kteří budou v zimním semestru akademického roku 2023 – 2024 studovat na zahraniční vysoké škole (se zahájením výuky dříve než 25. 09. 2023)  
12.06.2023 - 23.06.2023 státní závěrečné zkoušky (SZZ) navazujícího magisterského studia  
01.06.2023 - 10.09.2023 zápis studentů v systému KOS včetně povinně volitelných předmětů do vyšších ročníků zimního semestru akademického roku 2023 – 2024  
22.06.2023 - 23.06.2023 státní závěrečné zkoušky (SZZ) pro studenty bakalářského studia, kteří budou v zimním semestru akademického roku 2023 – 2024 studovat na zahraniční vysoké škole (se zahájením výuky dříve než 25. 09. 2023)  
  do 30.06.2023 volba povinně volitelných předmětů studenty v systému KOS pro zápis do zimního semestru (rozhodné datum otevření povinně volitelných předmětů v zimním semestru)  
    červen 2023 termín zadání diplomových prací (min.10 měsíců před termínem odevzdání práce)  
03.07.2023 - 03.09.2023 letní prázdniny  
    září 2023 termín zadání bakalářských prací (min.10 měsíců před termínem odevzdání práce)  
  do 07.08.2023 odevzdání bakalářských prací v elektronické podobě ve formátu *.pdf včetně všech příloh do systému KOS  
21.08.2023 - 24.08.2023 kontrola výsledků bakalářského studia na studijním oddělení a elektronická přihláška ke státní závěrečné zkoušce v systému KOS  
01.09.2023 - 14.09.2023 výuka předmětu 22AMMD v prostorách ČVUT v Praze Fakulty dopravní v blocích 2 týdny
  do 21.08.2023 odevzdání bakalářských prací v tištěné formě na příslušných ústavech dle aktuálních pravidel průběhu SZZ  
04.09.2023 - 15.09.2023 státní závěrečné zkoušky (SZZ) pro studenty bakalářského studia  
11.09.2023 - 15.09.2023 možnost bezplatné změny zápisu studentů do vyšších ročníků zimního semestru akademického roku 2023 – 2024 na studijním oddělení (pouze v úředních hodinách)  
  do 17.09.2023 zakončení všech předmětů zimního semestru akademického roku 2022 – 2023  
    24.09.2023 konec akademického roku 2022 – 2023  

Časový plán akademického roku 2022 – 2023 pro studium v bakalářských a magisterských studijních programech na ČVUT v Praze Fakultě dopravní je vyhlášen v souladu s čl. 2 odst. 4 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze s účinností ode dne 10. května 2022.

Vyhlášeno v Praze dne 10. května 2022.

prof. Ing.Ondřej Přibyl, Ph.D.
děkan ČVUT v Praze Fakulty dopravní

Za správnost zodpovídá: Ing.Patrik Horažďovský, Ph.D.
proděkan pro pedagogickou činnost