info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Formuláře pro studenty

 • Odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku za studium soubor pdf
 • Oznámení o zanechání studia soubor pdf
 • Žádost (univerzální) soubor pdf
 • Žádost o evidenci uznané doby rodičovství soubor pdf
 • Žádost o náhradní termín odevzdání bakalářské/diplomové práce soubor pdf
 • Žádost o prodloužení/zkrácení přerušení studia soubor pdf
 • Žádost o přerušení studia soubor pdf
 • Žádost o přezkoumání rozhodnutí o nepřiznání ubytovacího stipendia soubor pdf
 • Žádost o sociální stipendium soubor pdf
 • Žádost o ubytování na Hlávkově koleji soubor pdf
 • Žádost o uznání předmětů soubor pdf
 • Žádost o změnu osobních údajů soubor pdf