covid-19 info

logo ČVUT

Calculus 2

Kód předmětu:
11CAL2
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
semestrjazykobor / specializace
2čeština, angličtinaspolečná část studia
2češtinaPIL Profesionální pilot - 3708R030
2češtinaTUL Technologie údržby letadel - 3708R033
Erasmus:
předmět je vyučován pro zahraniční studenty v letním semestru
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Počet kreditů:
5
Rozsah výuky:
2 + 3 hodin týdně - v prezenční formě studia
20 hodin za semestr - v kombinované formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
RNDr. Magdalena Hykšová, Ph.D.
doc. RNDr. Ondřej Navrátil, Ph.D.
Mgr. Romana Zibnerová
roh  Cvičení:
prof. RNDr. Martina Bečvářová, Ph.D.
Mgr. Oldřich Hykš
RNDr. Magdalena Hykšová, Ph.D.
doc. RNDr. Ondřej Navrátil, Ph.D.
Ing. Tomáš Třasák, Ph.D.
RNDr. Olga Vraštilová
Mgr. Romana Zibnerová
roh  Kombinovaná
forma studia:
Mgr. Romana Zibnerová
Garantující ústav:
Ústav aplikované matematiky (16111)
Klíčová slova:
neurčitý integrál, Riemannův integrál, křivkový integrál, plošný integrál, diferenciální rovnice, soustava diferenciálních rovnic
Anotace:
Neurčitý integrál, Newtonův integrál, Riemannův integrál funkce jedné reálné proměnné, nevlastní Riemannův integrál, Riemannův integrál v Rn. Riemannův integrál přes regulární nadplochu. Křivkový a plošný integrál druhého druhu, Stokesovy věty. Obyčejné diferenciální rovnice prvního řádu, lineární diferenciální rovnice n-tého řádu s konstantními koeficienty, soustava lineárních diferenciálních rovnic s konstantními koeficienty.
Cíle:
Základní metody integrace funkce jedné reálné proměnné, použití integrálů v geometrii a fyzice, matematická formulace zákonů zachování, řešení jednoduchých diferenciálních rovnic a jejich soustav.