info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

Geometrie

Kód předmětu:
11GIE
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
semestrjazykobor / specializace
1čeština, angličtinaspolečná část studia
1češtinaPIL Profesionální pilot - 3708R030
1češtinaTUL Technologie údržby letadel - 3708R033
Technika a technologie v dopravě a spojích (B1041A040001)
semestrjazykobor / specializace
1češtinaspolečná část studia
Profesionální pilot (B1041A040003)
semestrjazyk
1čeština
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Počet kreditů:
3
Rozsah výuky:
2 + 2 hodin týdně - v prezenční formě studia
12 hodin za semestr - v kombinované formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Garant předmětu:
Mgr. Oldřich Hykš
Vyučující předmětu:
Mgr. Oldřich Hykš (přednášející, cvičící)
Ing. Vít Malinovský, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Mgr. Pavel Provinský, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Šárka Voráčová, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Garantující ústav:
Ústav aplikované matematiky (16111)
Klíčová slova:
Matice, lineární zobrazení, křivka, parametrizace, oblouk, křivosti křivky, šroubovice, klotoida.
Anotace:
Kinematika – invarianty pohybu v rovině, křivka jako trajektorie pohybu, výpočet okamžité rychlosti a zrychlení. Parametrizace křivek a ploch, výpočet invariantů křivky. Aplikace diferenciálního počtu při návrhu komunikací v silniční a železniční dopravě.
Cíle:
Maticová reprezentace lineárních zobrazení. Parametrizace křivek a ploch, výpočet invariantů křivky. Aplikace diferenciálního počtu při návrhu komunikací.