covid-19 info

logo ČVUT

Lineární algebra

Kód předmětu:
11LA
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
semestrjazykobor / specializace
1čeština, angličtinaspolečná část studia
1češtinaPIL Profesionální pilot - 3708R030
1češtinaTUL Technologie údržby letadel - 3708R033
Erasmus:
předmět je vyučován pro zahraniční studenty v zimním semestru
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Počet kreditů:
3
Rozsah výuky:
2 + 1 hodin týdně - v prezenční formě studia
10 hodin za semestr - v kombinované formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
prof. RNDr. Martina Bečvářová, Ph.D.
Mgr. Lucie Kárná, Ph.D.
Mgr. Romana Zibnerová
roh  Cvičení:
prof. RNDr. Martina Bečvářová, Ph.D.
Mgr. Lucie Kárná, Ph.D.
Mgr. Pavel Provinský
Mgr. Romana Zibnerová
roh  Kombinovaná
forma studia:
Mgr. Romana Zibnerová
Garantující ústav:
Ústav aplikované matematiky (16111)
Klíčová slova:
vektorové prostory, matice, soustavy lineárních rovnic a jejich řešení
Anotace:
Vektorové prostory (lineární kombinace vektorů, závislost vektorů, dimenze, báze, souřadnice). Matice a maticové operace. Soustavy lineárních rovnic a jejich řešení. Determinanty a jejich aplikace. Skalární součin vektorů. Podobnost matic (vlastní čísla a vlastní vektory). Kvadratické formy a jejich klasifikace.
Cíle:
Osvojení základních pojmů a metod lineární algebry a jejich aplikace při řešení standardních příkladů.