info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

Lineární programování 2

Kód předmětu:
11LIP2
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Logistika a řízení dopravních procesů (N1041A040005)
semestrjazyk
1čeština
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Počet kreditů:
3
Rozsah výuky:
2 + 1 hodin týdně - v prezenční formě studia
10 hodin za semestr - v kombinované formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Vyučující předmětu:
doc. Ing. Ivan Nagy, CSc. (přednášející, cvičící)
Ing. Pavla Pecherková, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Garantující ústav:
Ústav aplikované matematiky (16111)
Klíčová slova:
Celočíselné programování, binární veličina, kriterium, omezení spojité veličiny, omezení diskrétní veličiny, konkrétní úlohy celočíselného programování.
Anotace:
Formulace úlohy celočíselného programování, metoda větví a mezí, úloha o batohu, problém obchodního cestujícího, úlohy o množinách, problém rozmístění skladů a poštovních boxů, úlohy řazení, heuristiky, metaheuristiky, genetické algoritmy, optimalizace podle mravenčích kolonií.
Cíle:
Rozšíření metod využívajících lineární programování. Celočíselné veličiny nohou vystupovat v roli rozhodování. Tím se velmi rozšíří praktická využitelnost metod lineárního programování. Předmět je zaměřen na praktické aplikace, proto součástí úloh je také jejich programování a řešení v programu EXCEL.