info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT

Lineární programování 2

Kód předmětu:
11LP2
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
semestrjazykobor / specializace
1češtinaLA Logistika a řízení dopravních procesů - 3708T046
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Počet kreditů:
3
Rozsah výuky:
2 + 1 hodin týdně - v prezenční formě studia
10 hodin za semestr - v kombinované formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Garantující ústav:
Ústav aplikované matematiky (16111)
Klíčová slova:
Optimalizace, lineární kriterium, lineární omezení, binární veličiny, celočíselné veličiny, smíšené veličiny, aplikace v praxi.
Anotace:
Formulace úlohy a její algebraická a geometrická interpretace. Praktická formulace a řešení několika základních úloh v programu Excel. Celočíselné lineární programování - formulace a metody řešení. Binární lineární programování - formulace a metody řešení. Smíšené lineární programování - formulace a metody řešení. Praktická formulace a řešení aplikačních příkladů - dopravní problém, epidemie infekce, problém objednávky, problém obsluhy atd.
Cíle:
Cílem kurzu je navázat na základy lineárního programování. Tyto metody dále rozvinout pro binární, celočíselné a smíšené veličiny a demonstrovat je na řadě praktických aplikací.