info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

Měření a zpracování dat v silniční dopravě

Kód předmětu:
11MDS
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
semestrjazykobor / specializace
4češtinaDOS Dopravní systémy a technika - 3708R009
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
Ing. Petr Bureš, Ph.D. (přednášející, cvičící)
prof. Ing. Ondřej Přibyl, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Garantující ústav:
Ústav aplikované matematiky (16111)
Klíčová slova:
Sběr dopravních dat, dopravní detektory, chyby měření, základní fyzikální principy, předzpracování dat, základní metody analýzy dat, soft computing, senzor, měřící řetězce, dynamická a statická přesnost, stabilita, akční člen, signalizace.
Anotace:
Obecné principy dopravních detektorů, specifické problémy v dopravních aplikacích, rozdílné technologie. Předzpracování dopravních dat pro nadstavbové matematické modely. Principy dalších analytických metod (rozhodovací stromy, shlukování, soft computing atd.). Systémové principy funkcí snímačů a akčních členů. Základy teorie měření a akčního působení.
Cíle:
Základní znalosti z oboru sběru a zpracování dopravních dat, znalost rozdílných technologií, počínaje standardními indukčními smyčkami po nové technologie. Znalost principů snímačů a akčních členů. Používání měřicích a akčních řetězců. Přehled kroků pro předzpracování dat. Popis analytických nástrojů a jejich vhodné nasazení.