info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Matematické metody analýzy dat

Kód předmětu:
11MMAD
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Inteligentní dopravní systémy (N1041A040007)
semestrjazyk
3čeština
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
6
Rozsah výuky:
3 + 3 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Vyučující předmětu:
doc. Ing. Ivan Nagy, CSc. (přednášející, cvičící)
doc. Ing. Evženie Uglickich, CSc. (přednášející, cvičící)
Garantující ústav:
Ústav aplikované matematiky (16111)
Klíčová slova:
Model, odhad, předpověď, klastrování, klasifikace, filtrace, řízení, k-means, fuzzy, rozhodovací stromy, support vector machine
Anotace:
Stochastické modelování, odhad, predikce filtrace, řízení, metody klasifikace: k-means, hustotní, naive Bayes, rozhodovací stromy, support vector machine.
Cíle:
Cílem předmětu je naučit studenty analýze dynamických dat, tj. dat měřených na procesu, který se vyvíjí v čase. Důraz je kladen na metody klastrování a klasifikace. Teoretický výklad jednotlivých oblastí bude úzce spojen s praktickou realizací algoritmů na počítači.