info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

Matematické modely a jejich aplikace

Kód předmětu:
11MMJ
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
semestrjazykobor / specializace
3čeština, angličtinaIS Inteligentní dopravní systémy - 3711T004
1češtinaPL Provoz a řízení letecké dopravy - 3708T017
Erasmus:
předmět je vyučován pro zahraniční studenty v zimním semestru
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Počet kreditů:
4
Rozsah výuky:
2 + 2 hodin týdně - v prezenční formě studia
12 hodin za semestr - v kombinované formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Garantující ústav:
Ústav aplikované matematiky (16111)
Klíčová slova:
Bayesovský odhad parametrů, předpověď výstupu systému, odhad stavu
Anotace:
Systém. Regresní, diskrétní a logistické modely. Bayesovský odhad parametrů modelu. Odhad parametrů normálního regresního, diskrétního a logistického modelu. Klasifikace s logistickým modelem. Jednokroková a vícekroková předpověď s regresním a diskrétním modelem. Stavový model. Odhad stavu. Kálmánův filtr. Řízení s regresním a diskrétním modelem.
Cíle:
Naučit studenty pokročilé metody analýzy chování dynamického systému, včetně identifikace systému a predikce výstupu pro spojité a diskrétní náhodné veličiny na základě bayesovské statistiky.