Matematické modely a jejich aplikace

Kód předmětu:
11MMJ
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
4
Rozsah výuky:
2 + 2 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Semestr | jazyk | obor:
čeština, angličtina IS Inteligentní dopravní systémy - 3711T004
zimní angličtina ERASMUS Výuka pro zahraniční studenty
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
doc. Ing. Ivan Nagy, CSc.
roh  Cvičení:
doc. Ing. Ivan Nagy, CSc.
Garantující ústav:
Ústav aplikované matematiky (16111)
Klíčová slova:
Diferenciální a diferenční rovnice, stochastický proces, regresní model, stavový model, odhadování, aplikace dynamických modelů.
Anotace:
Tento předmět studenty uvede do problematiky dynamických stochastických procesů a jejich modelování. Zahrnuje základy z oblasti dynamických modelů regresního a stavového typu a základní úlohy, např. o pozorovateli stavu a úlohu o přiřazení pólů. Na závěr bude uvedeno několik konkrétních příkladů využití modelů pro odhad a řízení soustav při neurčitosti. Aplikace budou voleny z oblasti dopravních úloh.
Cíle:
Seznámení se základním přístupem k dynamickým procesům a jejich modelování. Připomenutí struktury dynamických soustav 1. a 2. řádu. Demonstrace základních úloh teorie systémů. Ukázky aplikace moderních metod v procesu analýzy a rozhodování v dopravě.